Безплатна електронна библиотека

Закон за Министерството на вътрешните работи/ 12 издание към 15 август 2012

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,75
ISBN: 978-954-730-783-4
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Можете да изтеглите книгата Закон за Министерството на вътрешните работи/ 12 издание към 15 август 2012 във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

В сборника са поместени Законът за Министерството на вътрешните работи и правилникът за прилагането му, с които се уреждат принципите,задачите, дейностите, устройството и управлението на Министерството навътрешните работи и статусът на служителите в него.

...от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г ... PDF ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ... .) В едномесечен срок от обнародването на заповедта по чл. 10, ал. 2 кандидатите подават писмено заявление до министъра на правосъдието за участие в конкурса. (6) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 14.10.2016 г.) Министърът на вътреш ... Министерство на вътрешните работи ... .10.2016 г.) Министърът на вътрешните работи със заповед може да възложи на длъжностно лице от областните дирекции изпълнение на функциите по чл. 34б, ал. 1. (1) За преброяването на определени категории лица се използват преброители, определени от Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и ... ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ В сила от 01.05.2006 г. Обн. ДВ. бр.17 от 24 Февруари ... ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Обн. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ... чиято дейност е насочена към защита на устройството на Министерството на вътрешните работи (МВР) и статута на служителите в него. Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) (1) Дейността на МВР е насочена към защита на за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Обн. ДВ бр. 53 от 2014 г., изм. и доп. бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и 61 от 2015 г....