Безплатна електронна библиотека

Закон за обществените поръчки

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,10
ISBN: 978-954-730-745-2
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Можете да изтеглите книгата Закон за обществените поръчки във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Издание с последнитепромени в Закона за обществените поръчки, свързанисъс:–намаляване вида напроцедурите и броя на режимите, чрез които се възлагат общественитепоръчки,– възможностите за пряковъзлагане,– развитие иусъвършенстване на предварителния и последващия контрол,– своевременно отстраняванена поправими нарушения в процедурата,– обжалването напроцедурите,–административнонаказателната отговорност

...987/22.05.2020 на МОСВ 5 Жалба № ВХР-1036-19 ... ЗАКОН за обществените поръчки ... .06.2020 Проект на Закон за обществените поръчки. Проектът на Закон за обществените поръчки въвежда четири, приложими европейски директиви /две от които са нови и заменят отменените стари директиви/, съдържащи правилата за ... „Закон за изменение и допълне ... Национално законодателство ... ... „Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, в сила от 1 януари 2020 г. Практическа работа с Националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки ... 1 Определение № АКТ-488-11.06.2020: Дата на определение: 11.06.2020 г. Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "ЕКОВАТ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД; Запазването в Закона за обществените поръчки на възможността за директното купуване на програмно време ... 14:46, 22 яну 16 / Спас Спасов 35 Вътрешни правила по закона за обществените поръчки. Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ОДМВР - Кюстендил 29 авг 2019. Правилник за прилагането на Закона за обществените поръчки 3. ЗЕДЕП Закон за електронния документ и електронния подпис 4. ЗеИД Закон за електронната идентификация 5. В брой 13 на Държавен вестник от 16.02.2016 г. беше обнародван Закона за обществените поръчки/ЗОП. Две от директивите, които бяха приети през 2014 г. от Европейския парламент, а именно Директива 2014/24/ЕС и Директива 2014/25/ЕС ... ЗАКОН за обществените поръчки Обн., ДВ, бр. 28 от 6.04.2004 г., в сила от 1.10.2004 г., изм. и доп., бр. 53 от ... Този закон определя условията и реда за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки или услуги и за провеждане на конкурси за проект от възложители с цел осигуряване на ефективност при разходването на ... Закон за обществените поръчки. Този закон определя принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, както и ... Промените в Закона за обществените поръчки вече са официално оповестени по надлежния ред. Това става след като с извънреден брой 86 на ДВ от 18.10.2018 г. се обнародва Законът за изменение и допълнение на ЗОП, приет от ... Обществени поръчки, възлагани по чл.20 ал. 1 т.4 от ЗОП и чл. 20 ал.6 от ЗОП; Вътрешни правила по закона за обществените поръчки; Технически спецификации за обществени поръчки за публично обсъждане...