Безплатна електронна библиотека

Memory and oblivion in Byzantium/ Памет и забрава във Византия - Съставители: Ал. Миланова, В. Вачкова, Цв. Степано

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,40
ISBN: 9789545094545
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Съставители: Ал. Миланова, В. Вачкова, Цв. Степано

Тук ще намерите книгата Memory and oblivion in Byzantium/ Памет и забрава във Византия pdf

Описание:

СЪДЪРЖАНИЕ /TABLE OF CONTENTS Dimitar Iliev. Literary memory: a case of its application in a late antique epigramДимитър Илиев. Литературната памет: един случай на употреба в късноантичната епиграма Vanya Nikolova. "Επεσε, έπεσε Βαβυλών ή μηγάλη" (Rev 14:8) Prophetic past or remembered future Ваня Николова. "Επεσε, έπεσε Βαβυλών ή μηγάλη" (Οτκρ. 14:8) Профетично минало или бъдеще запомнено време Nina Iamanidze. Written memory: text and image in Georgian liturgical sculpture (9th-l 1th centuries)Нина Яманидзе. Записаната памет. Текст и образ в грузинската литургична скулптура IX-XI в. Albena Milanova. Loci memoriae: la memoire topographique en Bulgarie byzantine (fin Xe-fin XIP) sieclesАлбена Миланова. Loci memoriae: топографската памет във византийска България (краят на X - краят на XII век) Vlada Stankovic. Lest We Forget: history writing in Byzantium of the Komnenoi and the use of memoriesВлада Станкович. За да не се забравя: писането на история в Комнинова Византия и паметовите употреби Васил Нинов. Как византийците помнят кръстоносните походи през XII век?Vasil Ninov. How did the Byzantines keep the memory of the Crusade in the twelfth century? Даниел Фокас. Профанната и сакралната мъдрост, транслирани чрез изображенията на змейове в изкуствата на средновековна БългарияDaniel Fokas. Profane and sacred wisdom, translated through dragons` representations in Bulgarian medieval art Владимир Ангелов. Сведенията за българската история в късновизантийските кратки хроники Vladimir Angelov. Data on Bulgarian history in the Late Byzantine brief chronicles Snezhana Rakova. Constantinople et Sainte-Sophie dans les recits de deux Venitiens du XVP siecleСнежана Ракова.Константинопол и Света София в разказите на двама венецианци от XVI век Boris Naimushin. Localization of the Bible and the Politics of Memory and OblivionБорис Ηаимушин. Локализиране на Библията и политиката на паметта и забравата Емилия Карабоева. "Memento mori" или „Помни безсмъртието"?(православната традиция на паметта и забравата за мъртвите в българскияуличен некролог)Emilia Karaboeva. "Memento mori" or „Remember immortality"? (TheOrthodox tradition of Memory and Oblivion of the deceased in theBulgarian obituary) Tsvetelin Stepanov. Memory and Oblivion in the Christian East, 990s-1200: Three Apocalyptic CasesЦветелин Степанов. Памет и забрава в християнския Изток,кр. X в. - 1200 г.: три апокалиптични казуса Vesselina Vatchkova. La methode byzantine de la damnatio memoriaeВеселина Вачкова. Византийският метод за damnatio memoriae Alexandar Nikolov. Byzantine policy of oblivion: the case of Saint Cyril and Saint MethodiusАлександър Николов. Византийската политика на забравата: случаят на св. св. Кирил и Методий Бисерка Пенкова. За един забравен мотив от иконографията на Успение Богородично в Боянската църкваBisserka Penkova. A forsaken motif in the iconography of the Assumption of Saint Mary from the Boyana Church Snezhana Goryanova. The old churches in the village of Dobrina near Provadiya - the Road from Oblivion to New MythsСнежана Горянова. Старите църкви в с. Добрина, Провадийско - пътят от забравата към нови митове Йордан Табов. Обреченная на забвение эра в Воденской надписи царя СамуилаJordan Tabov. The condemned to oblivion era of Tzar Samuel`s inscriptions in Voden Александър Мошев. Съдбата на един византийски символ - т.нар.тетравасилион Alexander Moshev. The destiny of a Byzantine symbol - thetetravasileion

...згнанията, жертвите) се слива със запомнения разказ на ... Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" ... ... Големите обречени на забрава. ... лек срещу тази болест е волята за културно-историческа памет и, разбира се, уважението. ... да продължи да живее вечно във времето единствено чрез красотата на ... Намирам за чудно и невероятно, че толкова умни мъже и ... Византология - alba-books.com ... ... Намирам за чудно и невероятно, че толкова умни мъже и жени , пишещи, издаващи книги публицисти и т.н. не виждат основата и фундамента на нашите проблеми, на тези жизнено важни за оцеляването ... Загубата на алкохол и памет са тясно свързани един с друг. Хората, които консумират прекомерно количество алкохол на регулярна основа, са по-склонни от тези, които само пият умерено, за да развият ранна деменция и ... Bolgar, Sofia, Bulgaria. 23,895 likes · 170 talking about this. Авторски колажи, посветени на велики събития и личности от историята ни! В центъра на Враца има един паметник от черен гранит, който изразява почитта и признателността на местното население към падналите жертви по време на Втората световна война и загиналите врачани при бомбардировката ... Знаем, че народ без писменост и историческа памет, няма как да просъществува. Още в тъмните за страната ни времена, през 1862 година Паисий Хилендарски създава една книга, която нарича ... Бенгалският глад Така се нарича прийомът, с който Британската империя е подчинявала на своите интереси една от най-големите си колонии - Индия. 1770, 1783, 1866, 1873, 1897 и 1943-44 са годините, в които британците извършват ......