Безплатна електронна библиотека

Закон за устройство на територията

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2003
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,40
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Насладете се да четете Закон за устройство на територията epub книги безплатно

Описание:

...риторията на С измененията в Закона за устройство на територията, обнародвани в ДВ, бр ... ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА - Нормативни актове ... ... . 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г. устройствените инструменти с регионално и национално значение (районните ... С промяна в Закона за устройство на територията се предлага запазване на възможността за строежи в общини без общ устройствен план до 2021 г. (2) Строежи по от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и доп ... Преглед на промените в Закона за устройството на ... ... . (2) Строежи по от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 65 от 2003 г.), незаявени за узаконяване до влизането в ... Видно от представения за обществена консултация Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, законодателят сякаш се връща към разбиранията си от 1941 г ... Закон за устройство на територията ... Промени в Закона за устройството на територията (ЗУТ), с които да се ограничат възможностите за заобикалянето на изискванията за изграждане ... Удостоверение за търпимост на основание §16, ал.1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за строежи, изградени до 07.04.1987 г. и на основание §127, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ за строежи, изградени ... ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА В сила от 31.03.2001 г. Обн.ДВ.бр.1 от 2 Януари 2001г., изм.ДВ.бр.41 от 24 Април .41 от 24 Април Мерки за безопасност в АГКК във връзка с covid-19. Начало » ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г. Поместени са Законът за устройство на територията, Законът за устройството и застрояването на Столичната община и Законът за устройството на Черноморското крайбрежие. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията ... създаване на Единен публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционното ... Народното събрание прекрои правилата в Закона за устройство на терит...