Безплатна електронна библиотека

Устройство на територията – част ІІ(подзаконови нормативни актове)

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,18
ISBN: 978-954-730-727-8
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Тук ще намерите книгата Устройство на територията – част ІІ(подзаконови нормативни актове) pdf

Описание:

Сборникът включва нормативни актовепо прилагането на Закона за устройство на територията, с които се определятноменклатурата на видовете строежи, условията и редът за разрешаване ползванетона строежите, минималните гаранционни срокове, съставянето на актове и протоколипо време на строителството, обхватът, съдържанието и редът за съставяне натехническите паспорти на строежите, редът за обследване на аварии встроителството и за ликвидиране на последиците от тях, принудителното изпълнениена заповеди за премахване на незаконни строежи, съществените изисквания къмстроежите и оценяване съответствието на строителнитепродукти. Поместени са и актовете, уреждащииздаването на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието наинвестиционните проекти или упражняване на строителен надзор и задължителнотозастраховане в проектирането и строителството.

...ове, свързани с изискванията на правилата и нормите за устройство на територията, в т ... Устройство на територията - част І (подзаконови нормативни ... ... . ч. за хигиена, опазване на здравето и околната среда, за Упражняване на авторски надзор по време на строителството, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и действащите подзаконови нормативни актове по време на строителството". Със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗИД на ... Устройство на територията - част І ... . Със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗИД на ЗУТ), обнародван в ДВ, бр. 61 от 2007 г., се направиха промени и в разпоредбите на § 24 от Заключителните ... Наименование на услугата. Цена. Цена. С ДДС. 1. Ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за разполагане на строителни материали / за ІІІ-та зона /. 1,00лв/м 2 /ден. Без ДДС...