Безплатна електронна библиотека

Маркетинг-учебно пособие - Елена Георгиева,Мария Кехайова-Стойчева

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,92
ISBN: 78-954-449-488-9
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Елена Георгиева,Мария Кехайова-Стойчева

Насладете се да четете Маркетинг-учебно пособие Елена Георгиева,Мария Кехайова-Стойчева epub книги безплатно

Описание:

Маркетингът е една отосновополагащите дисциплини за професионалистите в областта науправлението на организациите в условията на пазарно стопанство. Намениджърите са необходими знания относно състоянието и разработването напазарите, да оценяват нуждите и потребителското поведение на клиентите,да позиционират продуктите на различните пазари, да разработватподходящи маркетингови стратегии и програми и пр. Пристъпвайки към изучаването на маркетинга като теория и практическадейност, младите специалисти трябва да се запознаят първо с неговатасъщност, принципи, функции, основни понятия и действия. Настоящото учебно пособие по маркетинг е предназначено за дистанционнаформа на обучение на студенти в магистърска образователна степен.Предвид ограничения хорариум на очните занятия, пособието включвапрезентация на лекционния материал и дава възможност за водене надопълнителни записки и бележки. В съдържанието са включени въпроси,задачи, тестове за самоподготовка и текущ контрол, основната идопълнителната литература по отделни теми, необходима за придобиване напълни и задълбочени знания по маркетинг. Съдържанието на пособието включва теми от основния курс по маркетинг,който е включен като задължително изучавана дисциплини при приравняванена статуса на студентите от неикономическите направления на висшетобакалавърско образование, включени в магистърски програми в направлениеикономика. Пособието е разработено в съответствие с учебната програма подисциплината „Маркетинг“, приета от Академичния съвет на Икономическиуниверситет – Варна. Тя отразява съвременните маркетингови концепции ипрактики, както и най-новите методики на обучение в магистърскатаобразователна степен.

...ИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ предоставя практически знания и умения за това ... Маркетинг. Учебно пособие, книга от Елена Георгиева; Мария ... ... ... Маркетинг: Учебно-методическое пособие. - 521 с. Учебно-методическое пособие «Маркетинг» имеет цель дать студентам экономических направлений подготовки необходимые знания в области Международный маркетинг: учебно-практическое пособие Дейнекин Т. В., Серебровская Т. П., Романов А. А. электронная книга для чтения онлайн и в мобильном прилож ... 【Маркетинг- учебно пособие】 Стено • Цена | Ciela.com ... . В., Серебровская Т. П., Романов А. А. электронная книга для чтения онлайн и в мобильном приложении ЭБС. Подписка для ВУЗ-ов и ССУЗ-ов. В учебно-методическое пособие включены материалы по основным разделам курса «Маркетинг». Учебно-методическое пособие является электронной версией книги: И. В. Ильичева. Директ-маркетинг: Учебно-практическое пособие - 2008 год Березин И. С.. Маркетинговый анализ. Микс-Маркетинг: Учебно-методическое пособие. - 236 с. Учебно-методическое пособие «Микс - Маркетинг» имеет цель дать студентам Ильичева И. В., Маркетинг: учебно-методическое пособие, 2010 (книга по экономическому анализу ... Маркетинг Учебно пособие Елена Георгиева, Мария Кехайова-Стойчева, Евгени Станимиров ... Расширенный поиск. Расширенный поиск; Профессиональный поиск; Заполните необходимые поля: Директ-маркетинг: Учебно-практическое пособие. Данное учебно-практическое пособие раскрывает все основные вопросы современного директ-маркетинга. В нем содержится вся необходимая ... Маркетинг- учебно пособие ... Настоящото учебно пособие по маркетинг е предназначено за дистанционна форма на обучение на студенти в магистърска образователна степен. Предвид ограничения ... Директ-маркетинг: Учебно-практическое пособие. Просмотреть все Маркетинг >> Менеджмент Маркетинг. Учебно-методическое пособие. UptoLike ... Учебное пособие ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА. Пилипенко Н Н Основы маркетинга Учебно-методическое пособие (495) 109 01 54. Доставка от 0 руб, почтой, курьером, пункты выдачи в городах России Учебно-практическое пособие по маркетингу Образование . На сайте allRefs.net есть практически любой реферат, курсовая работа, конспект, лекция, диплом, домашняя работы и пр. учебный материал. Искренко Э. В., Международный маркетинг: Учебно-методическое пособие: (Для слушателей программы "Маркетинг"), 2004 (книга по экономическому анализу). Скачать бесплатно на MySocrat. 4 iv. Л И Т Е Р А Т У Р А: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА (ОСНОВНА) ЛИТЕРАТУРА 1. Узунова Ю. и колектив, Маркетинг, "Наука и икономика", Варна, 2010 г....