Безплатна електронна библиотека

Комуникация обучение презентация. Основни знания за училищната общност - Елизабет Бергер,Хилдегард Фукс

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2007
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,10
ISBN: 9783705876101
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Елизабет Бергер,Хилдегард Фукс

Всички Елизабет Бергер,Хилдегард Фукс книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Новата поредица на издателство Просвета, разработена съвместно с издателство Веритас, Австрия, представя на вашето внимание полезни книги за професията учител. В центъра на книгата e дейността на учителките и учителите в училищната общност и училищното партньорство. Ще намерите съвети и стимули за целенасочени действия в тази система от връзки, за да осъществите успешна комуникация и с учениците, и с колегите си, за да се научите да вземате решения, конструктивни за всички засегнати. Специален раздел е посветен на начинаещите учители. Авторките са педагожки с богат професионален и житейски опит, запознати с възприятията на различните социални групи: учители, родители, ученици, студенти, млади учители, служители в педагогическите инспекторати, директори. Училището е може би най-важният фактор в живота на всеки от тях. Училището като жизнено пространство със свои преимущества и недостатъци се изживява по различен начин и често покрай надеждите и доброто се появяват неразбирателства и конфликти. В тази област, характерна с всекидневно напрежение, развитието на професионалните умения на учителите е първостепенна задача. Тази книга цели да ви окаже помощ в задълбочаването на вашите социални и лични познания, да ви направи способни да реагирате адекватно в разнородни ситуации и да намирате правилните решения. Книгата представлява полезен наръчник за основните училищни дейности и за съвместната работа в училище.

...литика за гражданско ... XLS Начало | Просвета ... ... Отношения в училищната общност (учители ... Ако търсите книги за учителя по математика, литература и други учебни предмети, сте попаднали на правилното място. Oнлайн магазин Ozone.bg разполага с книги за учителя на Булвест, Просвета и много други издателства. moodle за дистанционно ... XLS Начало | Просвета ... . moodle за дистанционно обучение на ученици в ПГЕА. Държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията 523050 Техник на компютърни системи ... Основни знания за училищната общност. Комуникация, обучение, презентация. Основни знания за... Код: 1007244 7.90 ... Усвоените знания и умения в процеса на обучението са надежден инструментариум за работа с ученици и родители, за развиване на училищната общност и изграждането на позитивна училищна среда. В българския език комуникация и общуване често се използват като сино- ... залегнала идеята за общност, за приобщаване, за правене на нещо общо. ... да се включат активно в процеса на обучение ... за работа с деца и родители, свързани с обхвата и задържането в образователната система ... деца за обучение в училище ... живота на училищната общност чрез включване на застрашените от ... Резюме Представен е проект за класна и извънкласна работа с ученици от ПГ по туризъм ,,Ал. Паскалев'', град Хасково. Чрез красотата на български етно елементи, учениците изучават основни закономерности в геометрията. Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование с придобиване на квалификационни кредити - Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност - ученици, учители и родители. - Издигане на качеството на образование за постигане на ДОС. ЗА ДЕЙНОСТТА НА 143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" през учебната 2019/2020 година Годишният план за дейността е приет на заседание на Педагогическия съвет Протокол № 13/09.09.2019 г. ОСНОВНИ. ... Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично ... Развитие на компютърните умения на училищната общност. училището залага като основни приоритетни задачи: ... има богат 25 годишен европейски опит и предлага подходящи теми за обучение,чрез ... сътрудничество в училищната общност, ще се запознаят с ... В britanica държим на активната и динамична комуникация с ... като една общност. За нас ... bg16rfop002-1.001-0153-c01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език" са ......