Безплатна електронна библиотека

Преферентните искове за попълване на масата на несъстоятелността - Стефан Стефанов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2010
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,70
ISBN: 978-954-730-691-2
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Стефан Стефанов

Можете да изтеглите книгата Преферентните искове за попълване на масата на несъстоятелността във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Книгата епървото съвременно изследване на най-често използваните в практиката способи запопълване на масата на несъстоятелността – преферентните искове по чл. 645, ал.3 и 4, чл. 646, ал. 2, т. 1 и 3 и чл. 647, т. 4-6 от Търговския закон. На базатана богат сравнителноправен материал и критичен анализ на становищата в съдебнатапрактика и правната доктрина са аргументирани редица нови идеи относнодействителния смисъл на преферентните фактически състави. Водеща идея на книгатае разграничението между отделните групи искове за попълване на масата нанесъстоятелността и разбирането, че съответните текстове на Търговския закон неразкриват действителния му смисъл, поради което подлежат на корективнотълкуване. За пръв път в съвременната правна литература са обосновани и идеитеза максималната продължителност на подозрителните периоди по чл. 646, ал. 2 отТърговския закон и темата за възраженията на ответниците по преферентнитеискове.Книгата епредназначена за практикуващи юристи, съдии, синдици, научни работници истуденти по право. Тя би представлявала интерес и за всички търговци, които сасе оказали в положението на ответници по преферентни искове.СтефанСтефанов е адвокат и главен асистент по гражданско и търговско право в ЮФ на СУ„Св. Климент Охридски”. Настоящата книга е резултат на синтеза междудългогодишния практически опит на автора в областта на търговскатанесъстоятелност и трайните му научни интереси в тази сложнаматерия.

...щане на даденото след постановяване на решение, с което на основание чл ... Връщане на машина, взета на лизинг, попаднала в масата на ... ... . 646, ал. 2, т. 4 ТЗ редакция преди изменението ДВ бр. 20/2013 г ... За да постанови обжалваното определение въззивният съд е приел, че предявеният косвен иск по чл.134 от ЗЗД не е от категорията на исковете, предявявани от синдика за поп ... 80. Попълване на масата на несъстоятелността.Отменителни ... ... .134 от ЗЗД не е от категорията на исковете, предявявани от синдика за попълване на масата на ... Търговски закон. Предявяване на отменителен иск Чл. 649. […] (2) В случаите по ал. 1 синдикът, съответно кредиторът може да предяви и обусловените от посочените искове осъдителни искове за попълване на масата на ... Полезна информация за счетоводно отчитане, счетоводни съвети и казуси. Разискване на най-популярните счетоводни проблеми. МОТИВИ Действащата правна уредба на исковете за попълване на масата на несъстоятелността ... Проблеми на наказателното право. Особена част. В две книги се съдържа единно, комплексно и значително надмонографично изследване от научни статии, студии и монографии, публикувани в четирите десетилетия в края на 20 и ......