Безплатна електронна библиотека

Семеен кодекс - сборник нормативни актовепо семейно и наследствено право/ 6. издание

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2014
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,27
ISBN: 978954730690-5
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Насладете се да четете Семеен кодекс - сборник нормативни актовепо семейно и наследствено право/ 6. издание epub книги безплатно

Описание:

Сборникът включва Семейния кодекс от 2009 г., който е в сила от 1 октомври 2009 г., и Семейния кодекс от 1985 г., който се прилагаше до тази дата.Поместени са и Законът за закрила на детето и Законът за защита от домашното насилие, които допълват уредбата относно родителската отговорност, мерките за закрила на децата и мерките за защита от домашното насилие.Включен е Законът за наследството, както и извлечения от отменени нормативни актове, които са от значение за уредбата на наследяването и за изследване на имуществените отношения.В сборника са поместени и част от подзаконовите актове по прилагането на новия Семеен кодекс - Наредба № 11 за реда за водене, съхраняване и достъп до регистъра на имуществените отношения на съпрузите, Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка и извлечение от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията в частта й за таксите по СК. Информация за останалите актове по прилагането на Семейния кодекс се съдържа в анотиращите бележки.В края на сборника са включени постановления и тълкувателни решения на ВС и ВКС по Семейния кодекс и Закона за наследството.Книгата е съставена по начин, който в най-голяма степен да улесни читателя при търсенето на релевантната правна уредба. Включени са сравнителни таблици, с които се намират съответстващите си разпоредби на СК/2009 г. и СК/85 г.Текстовете са анотирани с препращания към разпоредби, включени в сборника, към решения на Конституционния съд и към други нормативни актове.

...она за ... СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО СЕМЕЕН КОДЕКС РЕШЕНИЕ № 457 ОТ 06 ... store.bg - Семейно право ... .08.2010 Г. ПО ГР. Д. № 477/2009 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС РОДНИНСКАТА ВРЪЗКА НА СВИДЕТЕЛЯ СЪС СТРАНАТА, КОЯТО ГО Е Семейно право - Нормативни актове ... Цена: 3.60 лв. Отстъпка: 3.60 лв. (50.00 %) Семеен кодекс 2009 г. препратки. ... сборник попълва празнота ... 《Семеен кодекс. Сборник нормативни актове по семейно и ... ... .60 лв. (50.00 %) Семеен кодекс 2009 г. препратки. ... сборник попълва празнота в учебната литература по дисциплината Семейно и наследствено ... Семеен кодекс - Сборник с нормативни актове по семейно и наследствено право - изд. Сиби в сила от 15.09.2009 г. Съпоставка на Мойсеевите закони и римските закони - изд. Сиби 2009 Труд и право + ЕПИ "Нормативни актове" On-line ... 8 Решение № 783/2006, IV г.о. на ВКС. 9 Марков, М. Семейно и наследствено право. 2009. стр. 54-55. 10 Станева, А. Коментар на новия семеен кодекс. 2009, стр. 78. 11 ППВС ... Цената включва: лекции, учебни материали, кафе-паузи, удостоверение за участие в семинар и книгата на ИК „Труд и право" - „Коментар на новия Семеен кодекс". Купи онлайн Семейно право - Нормативни актове - К.Митова за 7,00 лв. от Galaxy.bg Lex.bg - Семеен кодекс - 6. актуализирано издание към 25 септември 2017 г. Семеен кодекс + Закон за лицата и семейството - 2 лева Сборник нормативни актове по Административно право и Адм. процес - 4 лева Сборник данъчни закони (ЗДДС, ЗАкц и др.) - 5 лева Книги от онлайн книжарница Лексико - закони и нормативни актове, Гражданско право - обща част, Публични финанси, Интелектуална собственост - част i, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс. СЕМЕЕН КОДЕКС Обн ., ДВ , бр . 23 от 22.03.1968 г., в сила от 22.05.1968 г., изм ., бр . 92 от 28.11.1969 г., бр . 27 от ... букви " б" и"в" . Чл. 6. Длъжностното лице по гражданското състояние проверява самоличността и ... Виж откритите Видео филми за търсене "семеен" в video.store.bg - магазинът за филми на DVD и Blu-Ray. Книги от онлайн книжарница Лексико - закони и нормативни актове, Категоризация на туристически обекти, Кодекс на труда, Наказателен кодекс, Обществени поръчки, Устройство на територията - част ІІ, З Цена: 30.00 лв. Книга. Настоящият учебен лекционен курс представя пълно и систематично семейноправната част от дисциплината Семейно и наследствено право в съответствие с разпоредбите на новия Семеен кодекс от 2009 г. Купи онлайн Административен процес - Специална част - Добри Димитров за 22,00 лв. от Galaxy.bg...