Безплатна електронна библиотека

Тарифно класиране и произход на стоките съгласно митническото законодателство на ЕС - Атанас Симеонов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2014
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,74
ISBN: 9789547308671
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Атанас Симеонов

Тук ще намерите книгата Тарифно класиране и произход на стоките съгласно митническото законодателство на ЕС pdf

Описание:

Основа за провеждането му е законодателството на Европейския съюз, доколкото Република България като негов член е длъжна да го прилага пряко. Проучването на тарифното класиране и произхода на стоките е представено в развитие, като е направен анализ на съществуващата уредба и тя е съпоставена с предложените промени в действащото митническо законодателство на ЕС. Анализирана е и практиката на Съда на Европейския съюз по тези въпроси. Внимание е отделено и на правоприлагането на Върховния административен съд на Република България по този род дела. Съдържанието на понятието „стоки” е изяснено от гледна точка на митническото законодателство на Съюза. В работата са направени множество предложения, които са насочени към подобряване на действащата законодателна рамка и улесняване на прилагащите я. Книгата е предназначена най-вече за практикуващи юристи – служители в митническата администрация, съдии, адвокати и юрисконсулти, лица, занимаващи с митническо право, студенти. Тя ще бъде полезна и за износителите и вносителите на стоки от и на митническата територия на Европейския съюз, които желаят да съобразят дейността си с изискванията на закона.

...ското законодателство на ЕС Атанас Симеонов 14 , 00 лв ... 【Тарифно класиране и произход на стоките съгласно ... ... . Тарифно класиране и произход на стоките съгласно митническото законодателство на ЕС. С., Сиби, 2014 г. 6. Стоянов, И. Финансово право. Четвърто преработено и допълнено издание. Заглавие: Тарифно класиране и произход на стоките ... Митническо законодателство ... . Заглавие: Тарифно класиране и произход на стоките съгласно митническото законодателство на ЕС Изследването е насочено към разглеждането на въпросите, отнасящи се до тарифното класиране и ... РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2447 НА КОМИСИЯТА. от 24 ноември 2015 година. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване ... Тарифно класиране и произход на стоките съгласно митническото законодателство на ЕС Издателство: Сиби Автор: Атанас Симеонов Тарифно класиране и произход на стоките съгласно митническото законодателство на ЕС Автор: aтанас Симеонов. Цена: 11.90 лв. Отстъпка: 2.10 лв. (15.00 %) Съгласно митническото законодателство Транзитно митническо учреждение е митническото учреждение в точката на изход от митническата територия на Съюза, където пратката напуска тази ... Тарифно класиране и произход на стоките съгласно митническото законодателство на ЕС Изследването е насочено към разглеждането на въпросите, отнасящи се до тарифното класиране и ......