Безплатна електронна библиотека

Регламентът Брюксел I - коментар

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,61
ISBN: 9789542811176
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

книги Регламентът Брюксел I - коментар epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

ЦЕЛИ НА РЕГЛАМЕНТ „БРЮКСЕЛ І“:- свободно движение на съдебните решения(пета свобода на вътрешния пазар)- обхващане на всички основни гражданскии търговски дела с презгранични последиции ясно очертаване на необхванатите в предметана Регламента дела-въвеждане на ясни и предвидими правилаза международна компетентност на съдилищатана държавите членки- автоматично признаване в една държава членкана съдебни решения, съдебни спогодбии официални документи, постановениили издадени в друга държава членка- ограничаване до минимум на възможностите заедновременни производства в държавите членки, кактои изключване на възможността за постановяване вдържави членки на противоречащи си съдебни решения- ефективно и бързо превръщане на съдебно решение,постановено в държава членка и изпълняемо там,в изпълняемо в друга държава членка.При написването на Коментара са взети предвид съществуващите досега разработки в науката за Международното частно право (МЧП) в държавите – членки на ЕС, практиката на Съда на Европейските общ- ности (СЕО, сега Съд на Европейския съюз – СЕС), отделни решения на правораздавателни органи на държави членки (в т.ч. и наличната българска практика), както и действащото законодателство на Републи- ка България. Разгледана е в сравнителен план и уредбата в някои други държави членки. Трудът е предназначен главно за българския читател – практикуващи юристи и студенти по право. Представените и защитени в Коментара становища отразяват единната научна позиция на авторите, разработена и поддържана от Института по Международно частно право в София, България.

...ОМЕНТАР - АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ - СИЕЛА ... Регламентът Брюксел Iia - Коментар - Авторски Колектив ... ... . Коментарът касае Регламент 44/2001 на Съвета от 22 декември, 2000 година, който засяга темите, свързани със съдебни решения и тяхното признаване по търговски и ... При написването на този Коментар са взети предвид съществуващите досега разработки в науката по международно частно право в държавите членки на ЕС, практиката на Съда… РЕГЛАМЕНТЪТ "БРЮКСЕЛ iia" - КОМЕНТАР - АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ - СИЕЛА. Коментарът в това издание е напра ... store.bg - Регламентът Брюксел II А - коментар - Николай ... ... . Коментарът в това издание е направен на база на съществуващите разработки по международно частно право в държавите от ЕС, практиката на Съда на ЕС и ... След Регламенът Брюксел издателство "Сиела" предлага на вниманието на читателите и Регламентът Брюксел ii a. Трудът е подходящ за практикуващи юристи, длъжностни лица и студенти по право. Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела Регламентът заменя Регламент № 44/2001 (Регламент „Брюк...