Безплатна електронна библиотека

Закони за собствеността/ 14. издание

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2013
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,81
ISBN: 97895473084
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Най-добрият Закони за собствеността/ 14. издание pdf, който ще намерите тук

Описание:

В изданието са включени основните нормативни актове, уреждащи собствеността, другите вещни права и тяхното придобиване, изгубване и защита, владението и вписванията.Представена е специалната нормативна уредба, свързана с управлението и разпореждането с държавната и общинската собственост. В информационното приложение са поместени диспозитивите на тълкувателни решения и постановления на ВС, ВКС и ВАС по прилагането на Закона за собствеността, Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост. Текстовете са анотирани с предишни редакции на отменени и изменени разпоредби, с препращания към други нормативни актове, към решения на Конституционния съд и към тълкувателни решения и постановления.

...ля помогнете със съвет ... Закони за собствеността - sibi.bg ... . Блокът ни е на 8 етажа с 35 апартамента.Входната такса за поддръжка и режийни е разпределена така: За апартамент -5 лева за ремонт ,5 лева такса ... Учебници за подготовка за изпити по право, 4 курс, Софийски университет. РАЗПОЛАГАМ И С ОБСТОЙ ... Закони за собствеността: 14.издание 2 04 С02 | Galaxy.bg ... . РАЗПОЛАГАМ И С ОБСТОЙНИ ЛЕКЦИИ ПО ВСИЧКИ ПРЕДМЕТИ. 1. Закон за здравното осигуряване - 14. издание + притурка за изменения - 5лв. 2. НМЕ, Наредба за ... Доверете се на нашия екип за управлението на вашата етажна собственост и изпълнение на вашите задължения, породени от Закона за управление на Етажна Собственост. За тях се прилагат разпоредбите на Закона за собствеността, доколкото в този закон не е предвидено друго. (4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г.)...