Безплатна електронна библиотека

Обществени поръчки/ 10. актуализирано издание

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2013
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,17
ISBN: 9789547307735
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Можете да изтеглите книгата Обществени поръчки/ 10. актуализирано издание във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

10. актуализирано издание - към 20 март 2013 г.В сборника са поместени Законът за обществените поръчки и Правилникът за прилагането му с последните им изменения, свързани с намаляване вида на процедурите и броя на режимите, чрез които се възлагат обществените поръчки, с възможностите за пряко възлагане, с развитие и усъвършенстване на предварителния и последващия контрол, със своевременното отстраняване на поправими нарушения в процедурата, с обжалването на процедурите и с административнонаказателната отговорност.Поместено е Информационно приложение – справочник на актовете на правото на Европейския съюз в материята на обществените поръчки.Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с вътрешни препращания, препращания към други нормативни актове и съпоставителни бележки между новата и старата уредба и във връзка с преходния режим.

... обществени поръчки ... В чл ... store.bg - Обществени поръчки 2020 - книга ... . 13 се посочва, че Законът за обществени поръчки (ЗОП) не се прилага само при покупки на хигиенни материали и медицински изделия, които сега трябва да се случват бързо. Обществени поръчки - 14. актуализирано издание към 10 септември 2017 г. 09/10/2017 Венецианската коми ... Обществени поръчки (12-то издание 2015) | Ozone.bg ... . 09/10/2017 Венецианската комисия: Някой независим трябва да може да разследва Цацаров Обществени поръчки. Списание „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" е тясно специализирано издание за възложители и експерти в областта на обществените поръчки. Списанието публикува само актуална практическа проблематика ... 10. организира и координира дейностите по изграждане и поддържане на база данни за провежданите обществени поръчки в дирекцията и регистър на сключените договори в резултат на ... Обществени поръчки 11-то актуализирано издание към 25 ноември 2014 г.+ актуализационно приложение към 23 декември 2014 г.(пълен текст на ППЗОП) В предложенията на ГЕРБ за промени в Закона за извънредното положение, които предстои да бъдат гледани на второ четене в парламента, е включено и спиране на всички обществени поръчки. на обществените поръчки, и за възложители споразумения за обучение 10.6. Провеждане на обучения по обществени поръчки, включително в рамките на Обучителната академия по ЕСИФ МС ИПА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ОДИТ НА ПРОВЕЖДАНЕТО И ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА ВИДИН ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.10.2011 Г. ДО 01.07.2015 Г. ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ.14, АЛ.4, Т.2 И ГЛАВА ОСМА „а" ОТ ЗОП ЗА ... 1.5 Използване на системи за електронни обществени поръчки 1.6 Мониторинг и преразглеждане на ЗОП 1.7 Мрежово сътрудничество Глава 2 — Процедурата по възлагане на обществени поръчки 2.1. Обществени поръчки Публични покани / Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Пазарни консултации Обществени поръчки, публикувани преди 01.10.2014 г. Профил на купувача на 28 РЗОК обществени поръчки се определя по реда на чл. 15 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). (4) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато възложители по Обществени поръчки, публикувани преди 01.10.2014 г. Обществени поръчки - профил на купувача Обществени поръчки 2014 Цикълът от конферентни събития е планиран в рамките на ежегодния Скандинавски форум за обществени поръчки. Тазгодишното издание на форума ще се състои в периода 13-16 ноември 2017 г. Наръчник „Защита правата на данъкоплатеца при проверки и ревизии от НАП" Ново актуализирано и допълнено издание с включени измененията и допълненията в ДОПК, в сила от 01.01.2020 г. "Газпром" губи лидерската си позиция на турския газов пазар, пише рускито издание eadaily.com. Според изданието за първите четири месеца на годината делът на руската компания е паднал от 31 на 24,5 % за сметка на увеличените ... През 2017 г. България е отделила 17 195.7 млн. лв. за социална защита. За финансиране на социалната защита в страната са изразходвани 7 880.3 млн. лв. от държавния бюджет, а приходите от осигурителни вноски са в размер на 10 531.4 ......