Безплатна електронна библиотека

История на българската държава и право / 680-1944/ - четвърто преработено издание - Съставители - Петър Петров, Гълъбина Петрова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2010
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,71
ISBN: 55670
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Съставители - Петър Петров, Гълъбина Петрова

Насладете се да четете История на българската държава и право / 680-1944/ - четвърто преработено издание Съставители - Петър Петров, Гълъбина Петрова epub книги безплатно

Описание:

Историята на българската държава и право е сложна научнадисциплина. Тя обхваща историческото развитие на българското право,както и държавното устройство с различните институции. Тук влиза иобичайното право. И всичко това в развитие - от древността до наши дни.Ясно е, че става дума за много събития, за огромен фактически материал. Досегашнитеучебни помагала по История на българската държава и право, съдържащиизвори, са крайно непълни и обхващат предимно отделни периоди. Зада се избягнат допуснатите досега слабости, настоящото издание отделянеобходимото внимание на всички периоди - Средновековие, османски иследосвобожденски период, както на съответното законодателство, така ина институциите на държавата. Изворовият материал във всеки дяле подреден тематично. Така в дяловете за Първата и Втората българскадържава са обособени параграфи за институциите на държавата,законодателството и църквата. В третия дял пък наред с османскотозаконодателство е отделено голямо внимание на българското обичайноправо. Тук, макар и в по-ограничен обем, са представени борбите набългарския народ за възстановяване на българската държава и за създаванена самостоятелна българска църква. В дял четвърти са даденинай-важните извори, които характеризират държавното устройство,политическия живот и международното положение на българската държаваслед Освобождението. Този дял започва с международните договори, тъйкато те в най-голяма степен определят и дори предрешават в многоотношения политическата съдба на българския народ. Подобаващо място еотделено на Търновската конституция и на нейните изменения. Държавнитеактове са представени с някои от най-важните манифести, прокламации иукази.

...орил 681 г. - годината когато Аспарух налага мирен договор на ромейте, с който ... История на българската държава и право - лекции доц. Йочев ... ... ... 16.Издигане на българската държава - ЧО, 4 клас, Булвест 1. 12.1.2015 г. 2. Създаването на българската държава било много голямо постижение на славяните и българите. Хановете трябвало да укрепят границите ѝ и да я предпазят от ... Първата бъл ... Лекции по Право: 1. Предмет, метод и периодизация на ... ... . Хановете трябвало да укрепят границите ѝ и да я предпазят от ... Първата българска държава, наричана от историците и Дунавска България за разлика от Волжка България, е първоначално ханство, а от коронясването на Симеон i Велики за цар - империя, просъществувала на Балканския ... История на българската държава през средните векове Том i. История на Първото българско царство. Част i. Епоха на хуно-българското надмощие (679—852). 28. Българската държава /края на 19 - края на 20 в./ - Възстановяване на българската държава - 4 клас, ЧО, Булвест. 1. 20.4.2015г. 2. план С подписания на мирен договор в Сан Стефано била 3. Том iii от «История на българската държава през средните векове», обнародван през 1940 г. като посмъртно издание на труда на В. И. Златарски, обхваща периода от 1187 до 1280 г. Българската държава е създадена през 632, а не през 681 година. Аспарухова България и България на Кубрат е една ......