Безплатна електронна библиотека

Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи/ 2. издание

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2019
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,94
ISBN: 9789547309067
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Насладете се да четете Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи/ 2. издание epub книги безплатно

Описание:

В сборника са поместени Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея, по които Република България е страна, и Хартата на основните права на Европейския съюз, която има същата юридическа сила като Договорите.Това дава възможност да се проследят различните аспекти на включването на Съюза в системата за защита на основните права, установена от конвенцията, и да се направи съпоставка на приложното поле на двата акта.В допълнение са поместени Всеобщата декларация за правата на човека, Международният пакт за граждански и политически права и Международният пакт за икономически, социални и културни права, които са в основата на правната закрила на човешките права в съвременния свят. Включена е и Европейската социална харта (ревизирана), приета в рамките на Съвета на Европа, с която се доразвива системата на защита и по-нататъшно реализиране на правата на човека и основните свободи.Информационното приложение съдържа предметен указател, който улеснява съпоставянето на уредбата по включените в сборника актове, списък на държавите - страни по Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея, както и справочник на основните международни договори в областта на защитата на човешките права.

... е приет окончателният текст на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС) ... Права на човека - Уикипедия ... . 2. актуализирано издание към 18 април 2017 г. В сборника са поместени Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея, по които Република България е страна, и Хартата на основните ... Второ издание, актуализирано към 7 октомври 2014 г. В сборника са поместени Конвенцията за защита на правата на чове ... Омбудсман на Република България ... ... Второ издание, актуализирано към 7 октомври 2014 г. В сборника са поместени Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея, по които Република България е страна, и Хартата на ... Европейската конвенция за правата на човека, Хартата на основните права на ЕС, както и специфичните правни инструменти за защита на данните, включително член 20 от Регламент (ЕО) № 45/2001 ... Европейската конвенция за защита на основните права и свободи (ЕКПЧ) предоставя възможност на държавите-страни по нея при определени извънредни ситуации (война, терористичен акт, извънредно положение) и при ... 2.Регистрация на фирми на територията на Р.България и Р.Франция. Богат опит с търговски и строителни фирми. 3.Консултантска дейност. ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ... съдилища в изпълнение на ангажимента за осигуряване защита на основните ... и свободи на лицата под тяхна юрисдикция. ЧАСТ i - ПРАВА И СВОБОДИ Член 2 - Право на живот 1. 2 Правото на живот на всеки се защищава от закона. България е поискала временна дерогация на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи до края на извънредното положение. Това стана ясно от думите на министъра на правосъдието Данаил ... Книга » Конвенция за защита правата на човека и основните свободи ★ Плащане в брой при получаване ★ Бърза и евтина доставка до адрес. на детето, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, Европейската референтна рамка за ключови Член 13 - Право на ефективни правни средства за защита Βсеки, чиито права и свободи, провъзгласени в тази ... (Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи), като изрази надежда, че практиката по прилагането му ще бъде в тази посока. ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА Лектор: Доц. д-р Светла Маргаритова 1. Увод в защитата на правата на човека. 2. За „позитивните" и „негативните" задължения на държавите по чл. 1 от ЕКПЧ. 3. Протокол 12 на Европейската конвенция за правата на човека Допълнителен протокол към е приет през 2000 г. и е влезнал в сила през 2005; това е бил Протокол 12....