Безплатна електронна библиотека

Закон за защита на класифицираната информация

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2003
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,6
ISBN: 9789954еXXXX
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Насладете се да четете Закон за защита на класифицираната информация epub книги безплатно

Описание:

...гат това, тези срокове могат да бъдат удължени, но с не повече от първоначално Принципите и стандартите за защита на класифицираната информация на ЕС се прилагат спрямо Съвета, неговия генерален секретариат и държавите членки при работата им с КИЕС ... Сигурност на информацията ... . Чл. 111. Защитата на класифицираната информация в областта на изобретенията и полезните модели се осъществява в съответствие с разпоредбите на Закона за патентите, освен ако този закон Закон за защита на класифицираната информация Закон за убежище ... PDF ЗАКОН за защита на класифицираната информация ... . Чл. 111. Защитата на класифицираната информация в областта на изобретенията и полезните модели се осъществява в съответствие с разпоредбите на Закона за патентите, освен ако този закон Закон за защита на класифицираната информация Закон за убежището и бежанците Закон за защита на личните данни Закон за отнемане в полза на държавата, на незаконно придобито имущество Политика за защита на класифицираната информация в информационните системи 4.1. Условия и изисквания за сигурност на информационните системи 1.1. Закон за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) 1.2. Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация. 2. Класифицираната информация е информация, представляваща държавна или служебна тайна, както и чуждестранна класифицирана информация, в това число информацията на НАТО и органите на Европейския съюз ЗАКОН за достъп до обществена информация ... на информация от обществения сектор. ... бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) защита на личните данни; 6. гарантиране на сигурността на обществото и ... Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси Закон за измерванията Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - отменен 2. Закон за достъп до обществена информация. 3. Закон за защита на личните данни. 4. Решение № 7 на Конституционния съд от 4 юни 1996 г. по к. д. № 1/1996 г. (диспозитив) 5. Правилник за прилагане на ... Закон за защита на класифицираната информация Закон за достъп до обществена информация Закон за защита на личните данни Решение № 7 на Конституционния съд от 4 юни 1996 г. по к. д. № 1/1996 г. Електронни издания за счетоводство, данъци, осигуряване и трудово право ... ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ... - Закон за защита на класифицираната информация - Закон за защита на личните данни - Закон за Консултативен съвет за национална сигурност - Закон за мерките срещу изпирането на пари Проект на бюджет за 2020 г. и актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. в програмен формат (по функционални области и бюджетни програми) на Комисията за разкриване на ......