Безплатна електронна библиотека

Кодекс на труда / Последни изменения ДВ; Бр.75 - 2006 - Сборник документи

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2006
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,74
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Сборник документи

Всички Сборник документи книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

...ржавата регулира трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения и въпросите на жизненото равнище след консултации и ... 《Автор Сборник документи》| Книжарници Хеликон ... ... Title: КОДЕКС НА ТРУДА Author: User Last modified by: User Created Date: 7/23/2010 10:15:00 AM Company: Bluestone Lodge Pty Ltd Other titles СЕМЕЕН КОДЕКС - последни изменения ... ако това не противоречи на принципите на този кодекс и на добрите нрави. Развалянето може да бъде и частично. ... ДВ бр. 37/2004 г., изм. доп. ДВ бр. 29/2006 г.) Обн . ... Кодекса На Труда - Lex.bg ... ... ако това не противоречи на принципите на този кодекс и на добрите нрави. Развалянето може да бъде и частично. ... ДВ бр. 37/2004 г., изм. доп. ДВ бр. 29/2006 г.) Обн ... КОДЕКС НА ТРУДА ОТ 1951 Г. Обн. ДВ. бр.91 от 13 Ноември 1951г., ... 155а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 1975 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 1986 г.) На бременните работнички и служителки, трудоустроени на нова работа или при намален ... КОДЕКС НА ТРУДА Правила за вътрешния трудов ред Чл. 181. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) (1) Работодателят е С приетия Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИД на КТ, ДВ, бр. 54 от 17.07.2015 г.) се създадоха нови членове, както и изменения и допълнения в други от тях. ДВ, бр. 15 от 16.2.2018: Кодекс на труда и Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината: - със завяка за абонамент; - в офиса на издателството; - на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93; - чрез нашите търговски представители във Вашия регион; На днешното си заседание Парламентът реши да отпадне задължението за предварителните графици за отпуските. Депутатите гласуваха на първо четене изменения и допълнения на Кодекса на труда. Прилагане на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и ... ДВ. бр. 82 от 21.10.2011 година ... Други изменения в Кодекса на труда, свързани с работата от разстояние ... и служителите за възможните съществени промени в организацията на труда в горните случаи. ... Правилата, относно работното време и почивките, са регламентирани в Кодекс на труда (последни изменения Държавен вестник, брой 61 от 9 август 2011 година, глава 7) и Наредба за работното време ... 2 Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Този кодекс урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както и други отношения, непосредствено свързани с Министерство на финансите обяви важни данъчни промени за 2020 г.. Изменят се няколко закона във връзка с въвеждане на европейското законодателство, като намерението е да се пресекат практиките за избягване на данъци На 22. Декември 2017 г. влязоха в сила изменения в Кодекса на труда, приети с ДВ, които оказват влияние и върху Гражданския процесуален кодекс. По-значимите и относими към нашата практика ... (Обн.-ДВ, б...