Безплатна електронна библиотека

Счетоводство - 2018 г. - д-р Антон Свраков, д.е.с., доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., Бойко Костов, д.е.с., Велин Филипов, д.е.с., Мария Цветанова, Николай Ризов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,65
ISBN: 2010012034
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: д-р Антон Свраков, д.е.с., доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., Бойко Костов, д.е.с., Велин Филипов, д.е.с., Мария Цветанова, Николай Ризов

д-р Антон Свраков, д.е.с., доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., Бойко Костов, д.е.с., Велин Филипов, д.е.с., Мария Цветанова, Николай Ризов книги Счетоводство - 2018 г. epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

В изданието са включени: - актуалните текстове на Закона за счетоводството и на Закона за независимия финансов одит;- подробен приложен коментар на новите моменти и експертни решения на конкретни въпроси на Закона за счетоводството; - обстоен аналитичен коментар на Закона за независимия финансов одит; - практически разяснения на промените и на основните и по-сложни въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти; - приложен коментар на промените в Международните счетоводни стандарти, с акцент върху новите стандарти, които влизат или предстои да влязат в сила през тази година; - цялостен коментар по материята на счетоводството на бюджетните предприятия, с акцент върху промените в законодателството и последните указания на Министерството на финансите; - богата справочна фактологическа информация, необходима и полезна за всеки счетоводител. Годишникът отразява състоянието на законодателството към 28 февруари 2018 г.

...и организация ... Счетоводство - 2018 г ... Министерство на финансите :: Закони ... . ⚫ от д-р Антон Свраков, д.е.с., доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., Бойко Костов ... ДДС № 09/ 27.12.2018 г. - Единната бюджетна класификация за 2019 г. и други въпроси (извадка) pdf / 210.92 KB. 2019 - Сметкоплан на бюджетните организации. xlsx / 123.77 KB. 2017. ДДС № 10/ 27.12.2016 г. Зако ... store.bg - закон за счетоводството 2018 ... . xlsx / 123.77 KB. 2017. ДДС № 10/ 27.12.2016 г. Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г., Обн., ДВ, извънреден бр. 103 от 13.12.2018 г., в сила от 1 януари 2019 г. pdf / 2595.77 KB. Закон за пазарите на финансови инструменти. pdf / 1841.56 KB ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2018 г. Данъци, Финанси и счетоводство. 29 - 30 октомври 2018 г., 10.00 - 17.15 ч. София, бул. Национално състезание по СЧЕТОВОДСТВО, училищен кръг, 15.02.2014 г. Отговори на задачите от Национално състезание по СЧЕТОВОДСТВО, 2014 г. Национална олимпиада по ФИЗИКА, областен кръг, 4.02.2014 г. На 29 март 2018 г. е публикувана ревизирана Концептуална рамка за финансово отчитане. В новата ... счетоводство, Годишник на ИДЕС, София, 2012 г., стр. 348. Ново издание от 2019 г. Изданието по "Бюджетно счетоводство" е второ и е написано според последните промени в Закона за Счетоводството и Счетоводните стандарти, които стоят пред бюджетните...