Безплатна електронна библиотека

Закон за обществените поръчки - III/2020

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2020
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,33
ISBN: 9789542825685
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Изданието съдържа:Закон за обществените поръчкиПравилник за прилагане на Закона за обществените поръчкиНаредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчкиТарифа за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред комисията за защита на конкуренцията и пред върховния административен съд

...16г., доп.ДВ.бр.34 от ... ЗАКОН за обществените поръчки Обн ... PDF ОБЩО РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ... ... ., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., доп., бр. 34 от 3.05.2016 ... ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В сила от 01.10.2004 г. Обн.ДВ.бр.28 от 6 Април 2004г., изм.ДВ.бр.53 от 22 ... Портал за обществени поръчки. Регистър на обществените поръчки. Профил на купувач ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . Регистър на обществените поръчки. Профил на купувача (Загл. доп. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Раздел i. Портал за обществени поръчки. 1. ЗОП Закон за обществените поръчки 2. ППЗОП Правилник за прилагането на Закона за обществените поръчки 3. ЗЕДЕП Закон за електронния документ и електронния подпис 4. ЗАКОН за обществените поръчки . Обн. - ДВ, бр. 28 от 06.04.2004 г.; в сила от 01.10.2004 г.; изм. и доп., бр. 53 от Закон за обществените поръчки; Становище на АОП относно прилагането на чл. 47, ал. 10 от ЗОП (вх. № Т 12-00-359 от 20.10.2014 г.) Запитване до АОП с изх. №Т 12-00-359 от 29.09.2014 г. Намерени са общо 143 определения по ЗОП за 2020 година. 1 Определение № АКТ-488-11.06.2020 Дата на определение: 11.06.2020 ...