Безплатна електронна библиотека

Закон за автомобилните превози - Съдебна практика - Съставител: Бисер Динев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,94
ISBN: 9786191980819
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Съставител: Бисер Динев

Най-добрият Закон за автомобилните превози - Съдебна практика pdf, който ще намерите тук

Описание:

Книгата съдържа: закон за автомобилните превози; наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.); наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен превоз на пътници и товари; наредба Н-8 от 27.06.2008 г. за условията и реда за извършване на превозна пътници и товар за собствена сметка;наредба Н-3 от 7.04.2009 г за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт и за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламент (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета; наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари; други нормативни актове.

...ижението по ... Съдържание: Закон за автомобилните превози Наредба № 2 от 15 ... Закон за автомобилните превози. Съдебна практика ... .03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяв ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ ... транспортния пазар за превози министърът на транспорта за определен вид превози може: 1. (доп. - ДВ, бр. 92 от 2005 г., в сила от 18.11.2005 г.) да спре лицензирането и ... Книги ... PDF ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ ... . (доп. - ДВ, бр. 92 от 2005 г., в сила от 18.11.2005 г.) да спре лицензирането и ... Книги от категория Закони и нормативни актове в книжарница Bookpoint. Само тук - 15% отстъпка на всички книги! Закон за автомобилните превози - Обн. ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г.; в сила от 17.09.1999 г.; посл. изм. и доп ... Когато говорим за международен превоз на стоки, винаги следва да имаме предвид това, че тази сфера на стопанския живот е всеобхватна и би могла да представи доста казуси от практическа страна, които не биха могли да ... закони ExLege правноинформационна система. Съдебна практика на ВКС, ВАС, районни, окръжни ... Книги от категория Юридическа литература в книжарница Bookpoint. Само тук - 15% отстъпка на всички книги! ЗАКОН за автомобилните превози Обн., ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г., в сила от 17.09.1999 г., изм. и доп., бр. 11 ... Съдебна и арбитражна практика ... Съдебна и арбитражна практика; Административна практика ... Закон за автомобилните превози ... В разпоредбата на чл. 24б от Закона за автомобилните превози е предвидено издаване на наредба относно функционалните и техническите изисквания, на които трябва да отговаря фискалната памет ... Приложение » ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ (1.23 mb) Страница 3/3 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България 2014 Всички права запазени Закон за задълженията и договорите. Сборник нормат...