Безплатна електронна библиотека

Европейската харта за местно самоуправление и българското законодателство - Цветан Сивков

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 1998
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,66
ISBN: 954-638-048-2
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Цветан Сивков

Насладете се да четете Европейската харта за местно самоуправление и българското законодателство Цветан Сивков epub книги безплатно

Описание:

...арт 1995 г. (ДВ, бр. 28 от 1995 г ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... .). Р Е Ш Е Н И Е № 9 София, 21 септември 20 00 г. конституционно дело № 6/2000 г., съдия-докладчик aлександър Арабаджиев Столичният общински съвет осъществява своите правомощия въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното ... Организацията и дейно ... 16. Европейска харта за местно самоуправление. Развитие на ... ... ... Организацията и дейността му се определят и осъществяват въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно са­моуправление, Закона за местното ... Ратифицира Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт, подписан за Република България на 11 май 2012 г. Местната власт е съществен елемент от демократичната политическа система. Изборът на адекватен към конкретните условия модел за местно самоуправление е едно от ключовите условия за съвременната демократизация... Организацията и дейността на Общинския съвет днес се определят и осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за ... 1. Представяне и обсъждане на законопроект за оттегляне на декларацията по чл. 7, §2 от Европейската харта за местно самоуправление, № 202-01-29, внесен от Министерски съвет. Общинският съвет осъществява своите правомощия въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и ... Изоставаме значително в прилагането на Европейската Харта за местно самоуправление Новини без коронавирус Д Експрес (2) ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2016/c 202/02) 7.6.2016 г. bg Официален вестник на Европейския съюз c 202/389...