Безплатна електронна библиотека

Закон за кадастъра и имотния регистър - 5. издание

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2019
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,90
ISBN: 9786192261283
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

книги Закон за кадастъра и имотния регистър - 5. издание epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Представена е нормативната уредба на организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър – съдържание, създаване, поддържане, контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри, водене на партидите на недвижимите имоти, както и на дейностите в областта на геодезията и картографията, осъществявани от органите на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и от юридическите и физическите лица.Поместени са Законът за кадастъра и имотния регистър и Законът за геодезията и картографията.Текстовете са анотирани с предишни редакции на отменени и изменени разпоредби и препращания между правни норми, включени в сборника, както и към други закони и подзаконови актове.

... организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър ... ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР ЗКИР ... . Закон за кадастъра и имотния регистър 2 16 c03 5. издание към 5 юни 2019 г. Издателство: Сиби 5. издание актуализирано към 5 юни 2019 г. ... Представена е нормативната уредба на организацията, финансирането, създаването, воденето и по ... ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР ЗКИР ... . ... Представена е нормативната уредба на организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър - съдържание, създаване, поддържане ... Закон за кадастъра и имотния регистър ... разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 36 от 2004 г.). ... с която обявява въвеждането на имотния ... ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА . В сила от 28.01.2007 г. Обн. ДВ. бр.106 ... б) създава се ново изречение второ: „За строежите по чл. 32, ал. 1, т. 1, букви „б" и „ж" от Закона за кадастъра и имотния регистър, които създават зони на ограниче...