Безплатна електронна библиотека

Конституция на Република България

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2015
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,50
ISBN: 9789547309661
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Най-добрият Конституция на Република България pdf, който ще намерите тук

Описание:

...лика България", приета юли 1991 г ... Нормативна уредба - Конституция на Република България ... . Конституцията на Република България е основният закон на страната. Конституция на Република България Дата: 22.04.2016 | Вид: Конституция Конституцията на Република България е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат КОНСТИТУЦИЯ на Република България . Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г., в сил ... Конституция на Република България ... . Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г., в сила от 13.07.1991 г., изм. и доп ... Конституция на Република България ... Република България е правова държава и държавната власт се осъществява при спазване на Конституцията и законите. Съгласно чл. 31 всяко лице, обвинено в ... ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. К О Н С Т И Т У Ц И Я Н А Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я (2) Чужденците, които пребивават в Република България, имат всички права и задължения по тази Конституция с изключение на правата и задълженията, за които Конституцията и законите изискват ... Омбудсман на Република България. След подписка до Омбудсмана: Диана Ковачева с препоръка до МРРБ и областния управител на Перник за спешни мерки срещу водна криза и в Радомир КОНСТИТУЦИЯ на Република България . Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г., в сила от 13.07.1991 г., изм. и доп ... Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Този закон урежда обществените отношения, свързани с придобиване на научните степени и за заемане на академичните длъжности в Република България. Конституция на Република България 6. произнася се по спорове за законността на избора за президент и вицепрезидент; Чл. 26. (1) Гражданите на Република България, където и да се намират, имат всички права и задъ...