Безплатна електронна библиотека

Право на убежище и международна закрила(убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут, временна закрила)/ 1. издание

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,3
ISBN: 9789547309647
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Тук ще намерите книгата Право на убежище и международна закрила(убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут, временна закрила)/ 1. издание pdf

Описание:

В сборника са включени нормативните актове, с които се определят условията и редът за предоставяне на закрила на чужденци на територията на Република България и техните права и задължения.Представена е и международноправната уредба – Конвенция за статута на бежанците от 1951 г. и Протокол за статута на бежанците от 1967 г.Включен е Регламент Дъблин, с който се установяват критериите и механизмите за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила.Текстовете са анотирани с предишни редакции на отменени и изменени разпоредби и препращания между правни норми, включени в сборника, както и към други закони и подзаконови актове.

...ето включва статут на бежанец и хуманитарен статут ... Процедура за придобиване статут на бежанец | pravatami.bg ... . Закрилата, която България ще предоставя на чужденци, ще включва убежище, международна ... Право на убежище и международна закрила Убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут, временна закрила 2 11 С06 1. издание към 1 януари 2016 г. В търсене на закрила за ж ... Промени в закона за бежанците вкараха понятието ... ... . издание към 1 януари 2016 г. В търсене на закрила за живота си, преминах нелегално границата. За да остана на територията на Република България, аз трябва успешно да премина процедура за предоставяне статут на бежанец. Промените са с цел транспониране в българското законодателство на европейски директиви. Въвежда се понятието "международна закрила", което включва статут на бежанец и хуманитарен статут. Хуманитарният статут е един от видовете Международна закрила.Съгласно чл. 9, ал. 1 ЗУБ, хуманитaрен статут се предоставя на чужденец, който не отговаря на изискванията за предоставяне на статут на бежанец и който не ... Основни права и достъп до тях pdf Кратко въведение: След получаване на закрила или убежище в България, познаването на правата, които имате, и начините за осъществяването им, е важна предпоставка за Вашето активно ... Първо издание към 1 януари 2016 г. Сборник нормативни актове от поредицата „Джобни издания". В сборника са включени нормативните актове, с които се определят условията и редът за предоставяне на закрила н...