Безплатна електронна библиотека

Категоризация на туристически обекти

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2015
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,2
ISBN: 9789547309555
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

книги Категоризация на туристически обекти epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Включена е Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията. С нея се уреждат минималните задължителни изисквания, на които трябва да отговарят тези обекти по отношение на изграждането, обзавеждането, оборудването, обслужването, предлаганите услуги, образованието или професионалната квалификация на персонала, а също така и редът за категоризацията им.Поместено е и извлечение от Закона за туризма в частта, с която се уреждат дейностите хотелиерство и ресторантьоство, контролът, осъществяван от компетентните органи, и административнонаказателната отговорност.

... т. 1 - 3 и за сертифициране на туристически обекти по чл ... Категоризация на туристически обекти и удължено работно ... ... . 3, ал. 2, т. 5, заедно с приложените към тях ... ПРИЕТА Е НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ. Дата: 24.06.2020 Източник: Министерски съвет Прочетено: 46 Вид туристически обекти са всички средства за подслон, а в конкретното изложение ще разгледаме процедурата по категоризация на най-масовите средства за подслон, а именно хотелите ... Община Копривщица напомня на всички собственици на ... Категоризиране на места за настаняване | Министерство на ... ... ... Община Копривщица напомня на всички собственици на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, че съгласно измененията в Закона за туризма, влязъл в сила на 26.03.2013 г., безсрочната категоризация на ... > Пет годишен срок за категоризация на туристически обекти 02.04.2013 нов Закон за туризма - ДВ бр.30 / 26.03.2013 г. УВАЖАЕМИ ХОТЕЛИЕРИ И РЕСТОРАНТЬОРИ, Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти (ЕККСТО) разглежда заявлението в 14-дневен срок от постъпването му и след като констатира, че представените ... 5800 Плевен, пл. "Възраждане" №2 Централа: 064 881 200 Факс: 064 844 230 E-mail: [email protected] Декларации по чл.134 от ЗТ за промяна на категорията на туристически обект Категоризиране на места за настаняване Категоризиране на заведения за хранене и развлечения Нормативни документи Заповеди за прекратяване на… Съобщение във връзка с издадена Заповед 0387/31.01.2020 г. за прекратяване на открита процедура по категоризация на туристически обект - 03.02.2020 г. Раздел i Общи положения Чл.1. С тази наредба се определят условията и редът за определяне категорията на туристическите обекти по чл.3, ал.3, т.1 от Закона за туризма, наричани по-нататък "туристически обекти", критериите ... Туристически комплекс "Акве калиде" кв. Ветрен, в.з. Минерални бани тел.: 0882 004 126 е-mail: [email protected] Туристически информационен център "Часовника" ул. "Александровска" 37 /на ъгъла на ул. Качество и конкурентноспособност на туристическите услуги в хотелиерството ... Официален сайт на Община Стара Загора. С началото на активния туристически сезон, от 1 юли 2020 година, се променя работното време на Туристическия информационен център, музейните обекти, галериите и туристическите ......