Безплатна електронна библиотека

Категоризация на туристически обекти

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2015
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,64
ISBN: 9789547309555
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

книги Категоризация на туристически обекти epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Включена е Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията. С нея се уреждат минималните задължителни изисквания, на които трябва да отговарят тези обекти по отношение на изграждането, обзавеждането, оборудването, обслужването, предлаганите услуги, образованието или професионалната квалификация на персонала, а също така и редът за категоризацията им.Поместено е и извлечение от Закона за туризма в частта, с която се уреждат дейностите хотелиерство и ресторантьоство, контролът, осъществяван от компетентните органи, и административнонаказателната отговорност.

...тната комисия по категоризация на туристически обекти в срок 10 работни дни от датата на заседанието ... Категоризация на туристически обекти и удължено работно ... ... ... Национален туристически регистър: Регистър на местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, туроператори и туристически агенти, туристически сдружения. Категорийната символика се връчва лично на заявителя или на упълномощен негов представител, след з ... Категоризиране на места за настаняване | Министерство на ... ... . Категорийната символика се връчва лично на заявителя или на упълномощен негов представител, след заплащане на такса за вписване в Националния туристически регистър, съгласно Тарифа за ... Съгласно чл. 128 от Закона за туризма кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на Общинската експертна комисия по кат...