Безплатна електронна библиотека

Европейски фондове, програми и проекти 2014 - 2020 - Проф. Ингрид Шикова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2015
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,49
ISBN: 9789548702331
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Проф. Ингрид Шикова

Насладете се да четете Европейски фондове, програми и проекти 2014 - 2020 Проф. Ингрид Шикова epub книги безплатно

Описание:

Книгата представя максимално достъпно и ясно обобщена и систематизирана информация за европейските фондове и програми през периода 2014-2020 г. Изданието има справочен характер и е полезно практическо помагало за всички, които имат интерес към участие в европейските програми. Целта му е всеки да намери „своята“ програма и да преоткрие многобройните възможности, за които не е подозирал. Известно е, че успехът принадлежи на информираните.За автораПроф. Ингрид Шикова е преподаватал в катедра „Европеистика” на Софийския университет „Св.Климент Охридски”. Цялата й професионална кариера е посветена на европейската интеграция. Била е ръководител на Информационния център на Европейския съюз. Работила е в Представителството на Европейската комисия в България. Има дългогодишен практически опит в разработването и управлението на европейски проекти. Преподава дисциплината „Европейски програми и проекти” . Автор е на справочника „Европейски програми 2007-2013 г.”

...играция и интеграция" 2014-2020; 2014-2020 г ... Фонд "Убежище, миграция и интеграция" 2014-2020 ... . и оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия" 2014- 2020 г., Министерство на икономиката: Дистанционно обучение за изработка на европейски проекти и подготовка за нов програмен период 2021-2027; Мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на ... 【Европейски фондове, програми и проекти 2014 - 2020 ... ... .1 „Диверсификация и нови форми на доход" Одобрени проекти и бенефициенти ... Оперативни програми 2014-2020; ... и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg" (BG161PO002-3.2.01-0004 ... Актуална информация за програми и проекти. Информация за програми за финансиране от национални и европейски фондове ... ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ... Наръчник за разработване на проекти по Оперативните програми, финансирани от Европейските струк Национални програми и проекти. ... ос 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 (съгласно чл. 4, ал. 3 от ПМС № 280 от 20.10.2015г.) ... Европейски фонд за интеграция ... Оперативни програми 2014-2020; ... специализирана в подготовка и управление на проекти за безвъзмездно финансиране от националните и европейски фондове. Инфраструктура и програми. ... Европейски групи за териториално сътрудничество (ЕГТС) Административно-териториално устройство ... ИНТЕРАКТ iii 2014-2020 . УРБАКТ iii 2014-2020 ... Проекти, изпълнявани по програма „Интеррег Европа" ... Писмени процедури на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. ... Главна дирекция „Европейски фондове за ... Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" Министерство на труда и социалната политика. Адрес: София 1051, ул. "Триадица" № 2 Телефон: +359 2 811 96 00 Факс: +359 2 981 69 78 Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" 1000 София, ул."Триадица" №2, ет. 4 ЕС предоставя финансиране за множество разнообразни проекти и програми в области като: ... главно чрез 5 големи фонда — структурните и инвестиционните фондове. ... Между 2014 г. и 2020 г. - Ташка Габровска, държавен експерт, отдел „Програмиране и договаряне", Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти". Европейски фондове. Запознайте се с актуалните възможности за финансиране на вашия бизнес по мерки и програми на Европейския съюз. ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ ... Общински план за развитие на Община Шумен 2014 - 2020 г. Интегриран план за възстановяване и развитие на град Шумен ... Проекти и програми. Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти" 1051 София ул. „Триадица" № 2 тел: +3592 8119600 ...