Безплатна електронна библиотека

Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част II

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2015
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,48
ISBN: 9789547307333
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Съставителство, подбор на съдебната практика, коментарни бележки, библиография - Константин КунчевВ сборника е събрана и систематизирана задължителна съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за задълженията и договорите, като в допълнение е посочена и правна литература, която разглежда проблемите в тази област.Включената съдебна практика обхваща актове, постановени в периода 1952–2015 г.: тълкувателни решения и постановления на Пленума на ВС; тълкувателни решения на ВС и ВКС; решения на ВКС, постановени по реда на чл. 290 ГПК, както и други съдебни актове.Във втората от тематично обособените части подробно се обръща внимание на недействителността на договорите, представителството и едностранните волеизявления (чл. 26–44 ЗЗД).Поместените решения засягат основни въпроси на облигационното и търговското право и свързаните с тях проблеми от вещното, семейното, наследственото право и гражданския процес. Подредбата на решенията следва систематиката на ЗЗД, като към всяка разпоредба са поместени избрани извадки от решения и е изведен спорният въпрос, по който се търси разрешение. Целта на възприетия подход е по-лесно и бързо читателят да може да се ориентира в търсенето на отговор по определен практически казус, доколкото утвърденото тълкуване на разпоредбите на закона намира приложение при сходни хипотези и проблеми.Изданието се стреми да бъде от полза на широк кръг практикуващи юристи, както и на студентите по право.

...ворите. Задължителна съдебна практика Част 5: Действия на задълженията - изпълнение, неизпълнение, забава на кредитора (чл ... Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна ... ... . 63 - 98) Константин Кунчев Сиби Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика Част 5: Действия на задълженията - изпълнение, неизпълнение, забава на кредитора (чл. 63 - 98) Константин Кунчев Заглавие: Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част i Сключване и д ... Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна ... ... . 63 - 98) Константин Кунчев Заглавие: Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част i Сключване и действие на договорите (чл. 1-25) Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика, част vi. ... Сборник съдебна практика на ВС и ВКС на Р България 1953-2008 г. - част 1. Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част i Сключване и действие на договорите (чл. 1-25) интернет книжарница "Нова звезда" Автор: Съставител Константин Кунчев "Сиби"; - учебник - Константин Кунчев - Закон за задълженията и договорите - Задължителна съдебна практика - част i - vi - изд. "Сиби". Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика Част 5: Действия на задълженията - изпълнение, неизпълнение, забава на кредитора (чл. 63 - 98) Константин Кунчев Сиби Съгласно чл. 70, ал. 1 от Закона за собствеността (ЗС) добросъвестен владелец е този, който владее вещта на правно основание, годно да го направи собственик, без да знае, че праводателят му не е собственик или формата на ... В сборника е събрана и систематизирана задължителна съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за задълженията и договорите, като в допълнение е посочена и правна литература, която разглежда ... Закон за задълженията и договорите . Чл. 2 Тълкувателно решение № 26 от 19.vi.1972 г., ОСГК на ВС То може да се поеме и за бъдещо, и за условно задължение. Чл. 139. Поръчителство може да се поеме и за част от задълженията на длъжника или при по-леки условия. ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Попр. ДВ. бр.2 от 5 ... Българското прецедентно право, Sofia, Bulgaria. ...