Безплатна електронна библиотека

Заинтересованите лица по Административно-процесуалния кодекс - Веселина Канатова-Бучкова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2015
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,66
ISBN: 74968
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Веселина Канатова-Бучкова

Насладете се да четете Заинтересованите лица по Административно-процесуалния кодекс Веселина Канатова-Бучкова epub книги безплатно

Описание:

Книгата изследва въпроса за лицата, които имат качеството "заинтересовани" по смисъла на АПК, и правните възможности, които това качество им дава за участие в отделните административни производства. Наред с общите въпроси на понятието са изследвани предпоставките за възникване на качеството "заинтересовано лице", посочени са специфичните особености на това качество в отделните производства, които АПК урежда – производствата по издаване на административни актове, оспорването им по административен и съдебен ред, защитата срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията, производствата по обезщетения, както и изпълнението на административни актове и съдебни решения по административни дела. Изследвани са и елементите на действие на административния акт – "засягането" като понятие по чл. 21, ал. 1 АПК, предметът на засягане – субективни права, свободи или законни интереси, субектите на засягане, както и правните норми, чието нарушаване обосновава възникване на качеството "заинтересовано лице". Анализирани са конкретни проблеми на административното правораздаване с обобщаване на практиката на ВАС и с посочване на конкретни правни разрешения, поради което книгата ще бъде полезна за практикуващи юристи – адвокати и съдии, както и за всички, за които материята съставлява интерес.Веселина Канатова-Бучкова е доцент по административно право и административен процес и адвокат от Пловдивската адвокатска колегия. Автор е на книгата „Нормативният административен акт” и на множество други публикации.

...248/19.02.2020г. на Кмета на Община Свиленград ... Заинтересованите лица по Административнопроцесуалния кодекс ... . СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК /Административно процесуалния кодекс/ На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считанo от 30.06.2016 г., за предложения и ... Жалбите се подават ... АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС - econ.bg ... ., за предложения и ... Жалбите се подават чрез Общински съвет- Садово до Административен съд Пловдив по реда на Административно процесуалния кодекс. Председател: Ат. Телчаров Справки по дела да се осъществяват по телефон и на интернет страницата на АССГ. За справки на телефони: 02/4215726, 02/4215841, 02/4215847, 02/4215727, 02/4215729, 024215842, 02/4215720, 02/4215716, 02/4215716, 02/4215718, 02/4215719, 02/4215790, 02/4215717, 02 ......