Безплатна електронна библиотека

Заинтересованите лица по Административно-процесуалния кодекс - Веселина Канатова-Бучкова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2015
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,3
ISBN: 74968
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Веселина Канатова-Бучкова

Насладете се да четете Заинтересованите лица по Административно-процесуалния кодекс Веселина Канатова-Бучкова epub книги безплатно

Описание:

Книгата изследва въпроса за лицата, които имат качеството "заинтересовани" по смисъла на АПК, и правните възможности, които това качество им дава за участие в отделните административни производства. Наред с общите въпроси на понятието са изследвани предпоставките за възникване на качеството "заинтересовано лице", посочени са специфичните особености на това качество в отделните производства, които АПК урежда – производствата по издаване на административни актове, оспорването им по административен и съдебен ред, защитата срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията, производствата по обезщетения, както и изпълнението на административни актове и съдебни решения по административни дела. Изследвани са и елементите на действие на административния акт – "засягането" като понятие по чл. 21, ал. 1 АПК, предметът на засягане – субективни права, свободи или законни интереси, субектите на засягане, както и правните норми, чието нарушаване обосновава възникване на качеството "заинтересовано лице". Анализирани са конкретни проблеми на административното правораздаване с обобщаване на практиката на ВАС и с посочване на конкретни правни разрешения, поради което книгата ще бъде полезна за практикуващи юристи – адвокати и съдии, както и за всички, за които материята съставлява интерес.Веселина Канатова-Бучкова е доцент по административно право и административен процес и адвокат от Пловдивската адвокатска колегия. Автор е на книгата „Нормативният административен акт” и на множество други публикации.

... вестник, правилници по прилагане Заинтересованите лица по Административно-процесуалния кодекс ⚫ от Веселина Канатова ... Заинтересованите лица по Административнопроцесуалния кодекс ... ... (3) По производствата по този кодекс не се събират държавни такси и не се заплащат разноски, освен ако това е предвидено в него или в друг закон, както и в случаите на обжалване на ... Книгата изследва въпроса за лицата, които имат качеството "заинтересовани" по смисъла на АПК, и правните възможности, к ... АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС - econ.bg ... ... Книгата изследва въпроса за лицата, които имат качеството "заинтересовани" по смисъла на АПК, и правните възможности, които това качество им дава за участие в отделните административни производства. Чл. 8. (1) Всички лица, които са заинтересо...