Безплатна електронна библиотека

Инженерна логистика (Подемно-транспортни машини, процеси и системи) - Викенти Спасов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,52
ISBN: 9789540307008
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Викенти Спасов

Викенти Спасов книги Инженерна логистика (Подемно-транспортни машини, процеси и системи) epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

В учебника "Инженерна логистика (Подемно-транспортни машини, процеси и системи)"са разгледани основните теоретични и практически проблеми и въпроси,свързани с подемно-транспортните, складовите машини и системи исъответните процеси, в които те участват, т.е. тяхното приложение иексплоатация. Разгледани са най-прилаганите машини и исистеми в областтана товаро-разтоварната и складовата дейност, както и методи запроектиране и оптимизиране на процесите в тази област.Учебникът епредназначен за студентите от ВТУ "Т.Каблешков", както и за тези отвсички технически ВУЗ, в които се изучават специалностите "Инженерналогистика и строителна техника", "Транспортна техника", "Автомобилнатехника", "Автомобили, трактори и кари", "Индустриален мениджмънт","Технология, организация и управление на транспорта", "Транспортностроителство", "Инженерна логистика и подемно-транспортна техника" и др.

...ажнения по "Инженерна логистика - подемно-транспортни машини, процеси и ... Ръководство за курсово проектиране на двигатели с вътрешно ... ... ... Асистент и главен асистент в катедра "Подемно-транспортни и строителни машини и системи" във ВТУ "Т. Каблешков. Доцент. От 2014 год. доцент по научната специалност 02.01.48 "Подемно-транспортни ... Научна област: Инженерна логистика, динамика ... Инженерна логистика (Подемно-транспортни машини, процеси и ... ... .01.48 "Подемно-транспортни ... Научна област: Инженерна логистика, динамика на подемно-транспортни машини, системи и системо-техника. Дисертация: "Потискане на трептенията на товара на стрелови кран с гъвкаво окачване". Машини за непрекъснат транспорт 49,00 лв. Купи; Ръководство за лабораторни упражнения по "Инженерна логистика - подемно-транспортни машини, процеси и системи" 14,00 лв. Купи Инженерна логистика - подемно-транспортни машини, процеси и системи Инженерна логистика - товарно-разтоварна техника Приложна геометрия и инженерна графика i ч. Теоретична механика i ч ... Инженерна логистика (Подемно-транспортни машини, процеси и системи). Тегло 0.420 кг Учебникът е предназначен за студентите от ВТУ "Т.Каблешков", както и за тези от всички технически ВУЗ, в които се изучават специалн Подемно - транспортни машини, процеси и системи ... В учебника са разгледани основните теоретични и практически проблеми и въпроси, свърза с подемно - транспортните, складовите машини и системи и съответните процеси, в ... системи, за видовете товари и товарни единици, средствата и начините за тяхното уедряване, за видовете складови процеси и системите за вътрешно заводски и складов транспорт. Подемно - транспортни машини, процеси и системи ... В учебника са разгледани основните теоретични и практически проблеми и въпроси, свърза с подемн...