Безплатна електронна библиотека

Органно представителство на акционерното дружество - Николай Колев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,96
ISBN: 9789547307803
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Николай Колев

Най-добрият Органно представителство на акционерното дружество pdf, който ще намерите тук

Описание:

В книгата "Органно представителство на акционерното дружество" саизследвани въпросите на органното представителство на АД: субекти наорганното представителство, фактически състав за възникване ипрекратяване, обхват и съдържание на органната представителната власт,нейните ограничения и последиците от неспазването им, договаряне сам съссебе си и договаряне във вреда на дружеството. На тази основа саизведени правните белези на органното представителство на АД като видорганно представителство, като то е сравнено с органнотопредставителство на другите видове търговски дружества и накооперацията. То е съпоставено и с упълномощаването и представителствотона малолетни и поставени под пълно запрещение, както и с други форми напредставителство, познати на търговското право (овластяването начленове на съвета на директорите или на управителния съвет по чл. 235,ал. 2 ТЗ, както и прокурата и обикновеното търговско пълномощие).

...-добра библиотека. За да се потопите в морето от безплатни книги, трябва да се регистрирате в нашата библиотека Вписването на назначаването на ликвидатор на събирателното и командитното дружество в търговския регистър има оповестително действие, докато ликвидаторът на акционерното дружество ... Органно представителство на акционерното дружество ... ... ... Стефанов, Г., Въпроси на управлението на акционерното дружество, сп. „Търговско право", бр. № 6/2004 г, с. 11-12: При овластвяване по чл. 235, ал. 2 ТЗ на овластвените членове се делегира цялата ... АД е типичен представител на капиталовите дружества, тъй като има 2 нива на управление: 1) ниво на притежателите ... Органно представителство на акционерното дружество | Ozone.bg ... ... Стефанов, Г., Въпроси на управлението на акционерното дружество, сп. „Търговско право", бр. № 6/2004 г, с. 11-12: При овластвяване по чл. 235, ал. 2 ТЗ на овластвените членове се делегира цялата ... АД е типичен представител на капиталовите дружества, тъй като има 2 нива на управление: 1) ниво на притежателите на капитала и 2) мениджърск... Баланов, Йордан (2006) Въпроси на органното представителство на акционерното дружество и ... Терминът представителство е многозначен. Значението, което му придава ГП - действие от ... Акционерното дружество се учредява на учредително събрание, на което присъстват всички лица, които записват акции или съответно се съставя учредителен акт, ако се учредява от едно лице (ЕАД). Подобно на Дружеството с ограничена отговорност (ООД), акционерите на акционерното дружество могат да внасят, както парични, така и непарични вноски. Отговорността на управителя е особен вид/специална имуществена отговорност (в този смисъл са и Решение № 41 от 29.04.2009 г. по т.д. № 669/2008 г., i т.о., ТК на ВКС; Решение № 70 от 07.06.2012 г. по т.д. № 276/2011 г ... Акционерно дружество. Характерно за акционерното дружество е липсата на лична ангажираност на акционерите в дейността на дружеството, както и на нормативно установени ограничения относно прехвърлянето на акции. Регистрация на Акционерно дружество. Акционерното дружество е типично капиталово дружество, което обикновено се избира от бизнеси, които изискват набирането на по-голям капитал. Не ... ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ С УПРАВИТЕЛИТЕ НА КЛОНОВЕ И ПРОКУРИСТА ПРИ АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО Author: q Last modified by: q Created Date: 7/31/2010 10:32:00 AM Company: q Other titles АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО И КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО С АКЦИИ Понятие и системи на учредяване. Акционерно Дружество. Определение Един от най-съществените видове търговски дружества е акционерното дружество и играе в...