Безплатна електронна библиотека

Заповедно производство - Силви Чернев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,95
ISBN: 978-954-730-791-9
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Силви Чернев

Всички Силви Чернев книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

"Заповедно производство" системно анализира цялостнатапроблематика на това производство както от гледна точка назаконодателната уредба (включително утвърдените от министъра направосъдието образци за отделни действия и актове, свързани с товапроизводство), така и в светлината на изобилната практика по прилаганетона тази уредба от съдилищата. При това са разгледани актове не само нанай-висшата съдебна инстанция (ВКС), а и редица актове на първо- ивтороинстанционните съдилища, които допълват представата за състояниетона правоприлагането в тази област.Анализът на действащата нормативнауредба и практиката е извършен и върху основата на исторически прегледна уредбата на заповедното и сродни производства в България; използваниса примери от правна уредба на сродни явления в държави, принадлежащикъм различни правни системи. Наред с проблемите на производството поиздаване на заповеди за изпълнение значителна част от анализа е посветенна проблемите на контролните производства, включително на исковатазащита. В резултат на изследването се правят изводи за наличнитеслабости на уредбата и някои неблагополучия в практиката поправоприлагането и при използване на системен подход се правятпредложения за усъвършенстване на правната уредба и препоръки къмпрактиката.

...спорно е процесуално действие, съставляващо част от така проведеното заповедно производство, тъй като изрично и императивно ал ... Приеха окончателно мащабни промени в заповедното производство ... .1 на същия текст ... За защита в заповедно производство на юриста на дружеството монополист ще се присъждат от 50 до 150 лв. „Заповедно производство", визира способите и документите, чрез които се доказва не просто едно вземане, а едно БЕЗСПОРНО таков ... ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ГПК ... . „Заповедно производство", визира способите и документите, чрез които се доказва не просто едно вземане, а едно БЕЗСПОРНО такова." Понятието „безспорни вземания" покрива всички ... заповедта не е решение. Тя е едно от изпълнителните основания. Проверете на коя дата ви е била връчена заповедта. Възстановеното с глава 37 на действащия Граждански процесуален кодекс заповедно производство се утвърди като широко практикувана алтернатива на общия исков процес за удовлетворяване на ... Нотариално производство. Това е нарочно производство, чиито актове имат определена от закона форма, като нарушаването на нотариалното производство прави нотариалното удостверяване ... 1. Въведение. Новият Граждански процесуален кодекс [1] (ГПК) възстанови съществувалото преди повече от век у нас заповедно производство [2].Особеностите на този процес бързо провокираха доктрината и изследванията на ......