Безплатна електронна библиотека

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2012 г. - Велин Филипов, Лорета Цветкова, Ивайло Кондарев, Антон Свраков, Симеон Милев, Николай Ризов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,96
ISBN: 978954-1313-1567
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Велин Филипов, Лорета Цветкова, Ивайло Кондарев, Антон Свраков, Симеон Милев, Николай Ризов

Всички Велин Филипов, Лорета Цветкова, Ивайло Кондарев, Антон Свраков, Симеон Милев, Николай Ризов книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Книгата-годишник "Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2012 г."е традиционен издателски продукт, с цялостно приложно знание поданъчното облагане и счетоводното приключване на финансовата година.Публикуваниса актуалните текстове на основните данъчни закони, както и Правилниказа прилагане на ЗДДС. В изчерпателни авторски коментари са разработенивъзлови проблеми по всеки данък от гледна точка на годишното финансовоотчитане. Представени са и важни писма и указания на Националнатаагенция за приходите и на Министерството на финансите.Книгатасъдържа важни методологически и практически въпроси, свързани сподготовката и съдържанието на годишното счетоводно приключване иизготвянето на годишния финансов отчет. „Уловена” е спецификата нагодишните финансови отчети на предприятията, които прилагат национални имеждународни стандарти за финансови отчети, на бюджетните предприятия ина предприятията с нестопанска цел. При това акцентът е поставен навъпроси, които не са били предмет на анализ в предишни издания нагодишника.Изложението е съобразено със законодателството към 3 септември 2012 г.Целеватааудитория на годишника са счетоводители и данъчни експерти, финансисти июристи, предприемачи и мениджъри, преподаватели и студенти във ВУЗ,както и всички данъкоплатци.

... ул. „Пиротска" № 18, Хотел „Света София" „Данъчно облагане и годишно счетоводно приключване на 2012 г ... "Данъчно облагане и Годишно счетоводно приключване на 2012 ... ... . в реалния сектор и бюджетната сфера. Промените в счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство в сила от 1 ... Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. + cd 36 ,00 лв. Безплатна доставка за страната! ODIT.inf ... 【Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2012 г ... ... ... Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. + cd 36 ,00 лв. Безплатна доставка за страната! ODIT.info Семинари - „Годишно счетоводно и данъчно приключване 2012 г. Предстоящи промени в данъчните закони валидни за 2013 г." - Варна - Действие на единната сметка и промени в ДОПК. - Промени в сроковете за внасяне на осигурителните вноски. - Промени в сроковете за подаване на декларации обр. 1 и 6 към Наредба Н-8 от 2005 г. на МФ. Цената включва: лекции, учебни материали, кафе-паузи, удостоверение за участие в семинар и книгата-годишник на ИК „Труд и право" - „Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2012 г.". 7.1.2. Осчетоводявания при Счетоводно Приключване. ... Приключване на Разходи, Свързани с Продажба на Продукт „Кларк" ... Липса на стоки и продукция - неп...