Безплатна електронна библиотека

Договорът в строителството и сделките с недвижими имоти (практическо ръководство) - Захари Торманов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,41
ISBN: 978-954-730-759-9
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Захари Торманов

Всички Захари Торманов книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

В "Договорът в строителството и сделките с недвижими имоти (практическо ръководство)" на Захари Торманов строителството е обхванато изцяло,започвайки от договорите, с които се придобива собствеността или правона строеж върху парцел, преминавайки през договорите за проектиране, застроителен надзор, за строителство и завършвайки с предварителните иокончателни договори, чрез които се реализира на пазара построеното.Разгледани са и договорите за посредничество при сделки с недвижимиимоти и договорът за управление на недвижим имот.

... с недвижими имоти 2012 Автор: Захари Торманов ... Договорът - Практическо ръководство за търговски и ... ... . Цена: 17.85 лв. Отстъпка: 3.15 лв. (15.00 %) Практическо ръководство за брокера на недвижими имоти ... по чл. 195 се погасяват с изтичане на една година при продажбата на недвижими имоти и на шест месеца при продажбите на движими вещи ... Съдебната власт в България. Договорът в с ... 【Договорът в строителството и сделките с недвижими имоти ... ... ... Съдебната власт в България. Договорът в строителството и сделките с недвижими имоти Автор: Правен режим на непълнолетни правонарушители Автор: Домашното насилие - Мариана Праматарова. Практическо ръководство" от Захари Торманов излезе от печат „Едноличен търговец" - нов практически коментар от същия автор. ... Договорът в строителството и сделките с недвижими ... Договорът е юридически факт с най-голяма практическо значение в цялото частно право. Това е така защото сделките са единствените юридически факти, които дават възможност субектите сами да ... действащата в момента нормативна база за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, като за документите, които се съставят съвместно с издания, „Едноличен търговец" и „Договорът в строителството и сделките с недвижими имоти". Публикувал е десет статии в юридически и икономически издания, като наред Така и в Решение № 16 от 31.01.2008 г. по т. д. № 649/2007 г. на ВКС, ІІ т. о. по предявен иск с правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД ;е застъпено становището, че конкретизацията на имота се състои освен в ... сделките е необходимо и за да може същите коректно и надеждно да се ... Продажба на недвижими имоти с обща цена, посочена в нотариален ... също така и в предприятия, където авторитарният режим ... Договорът в строителството и сделките с недвижими имоти Кн 351 Доказателствени средства по ДОПК Кн 105 Доклад - самооценка за институционална акредитация на Университета за национално и ......