Безплатна електронна библиотека

Социологията като наука - Реймон Будон

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,70
ISBN: 978-619-142-054-1
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Реймон Будон

Тук ще намерите книгата Социологията като наука pdf

Описание:

"Социологията като наука" на Реймон Будон ще ви помогне да навлезете в света на една от най-интересните науки - социологията.Социологията успешно е обяснявала многобройни макроскопични феномени:структурални феномени като неравенството на обучителните шансове,устойчивостта на магическите вярвания, американското религиозноизключение, френското изключение на „властта на улицата“, тенденцията надемокрациите към олигархия; феномени, отразяващи тенденции катосекуларизацията на религиозните вярвания, рационализирането на морала,появата и укрепването на култа за правата на човека; конюнктурнифеномени като началото на края на съветската империя поради „звезднитевойни“ или финансовата криза от 2008 г., провокирана от желанието наняколко последователни американски администрации да улеснят достъпа донедвижима собственост... Научната социология дължи успеха си напостулата на методологическия индивидуализъм, който разглежда социалнитефеномени като следствия на комбинирането на индивидуални действия,рационални от когнитивна гледна точка.Реймон Будон е един отнай-влиятелните френски социолози от втората половина на XX в. Името му енеразривно свързано с парадигмата на методологическия индивидуализъм инейното навлизане във френската и световна социология. Творчеството наБудон е основано на твърдото противопоставяне на социологичнитеобяснения, доминиращи социологията през миналия век, които отхвърлятролята на индивидуалния избор и автономия в случването на социалнитефеномени, разглеждайки ги като резултати на влиянието на външниненаблюдаваеми причини. Будон е един от малкото френски социолози,получили сериозна международна признателност, като често се счита, чепопулярността му в англосаксонските страни е дори по-голяма от тази, накоято се радва във Франция.

...ото на обучителните шансове, устойчивостта на магическите вярвания, американското религиозно ... Възникване и обособяване на социологията като наука ... ... ... Предпоставки за възникване на социологията като наука. Като наука социологията възниква в първата половина на 19 в. Наименованието социология, дадено от О. Конт (30-те години на 19 в.), съдържа две понятия - Социологията като наука е интелектуална автобио ... Доц. д-р Катя Живкова ... - blogs.unwe.bg ... . Конт (30-те години на 19 в.), съдържа две понятия - Социологията като наука е интелектуална автобиогра-фия на Реймон Будон. Книгата е извънредно интересна и цен-на по няколко причини. Социолог от висока класа предста- Социологията - наука или магия? Актуално Дори и гадателките на боб са по-смели, защото не викат: „ти ще забременееш, ама това не е прогноза, а сондаж и е в рамките на статистическата грешка". Книга » Социологията като наука ★ Плащане в брой при получаване ★ Бърза и евтина доставка до адрес. Социологията като наука въниква във втората половина на 12 век. За неин основоположник се счита философа Огюст Конт. Социологията е наука за обществото, всички останали науки са нейният обект. Представяне на „Социологията като строга наука" и „Феноменология на чувствата" от проф. Георги Фотев, д.н. Център за книгата - книжарница, корпус 1 Социологията успешно е обяснявала многобройни макроскопични феномени: структурални феномени като неравенството на обучителните шансове, устойчивостта на магическите вярвания, амери Социологията - наука или магия? 11:03, 23 окт 19 25 Автор: Иван Стамболов - Сула След лавината от социологически проучвания през последните дни, човек не може да не си зададе някои въпроси. ВСУ"Черноризец Храбър" Реферат Тема: Същност и проблеми на социологията.Роля и развитие на социологията като наука. Социологията като наука е допринесла за развитието на обществата,групите и членовет Социологията - наука или магия? Автор: Иван Стамболов-Сула ... Тъй като човек невинаги получава точно това, което иска, невинаги най-любимият му кандидат печели, то човек се ослушва да разбере ... От 1971 до 1976 г. работи във вестник „Труд" като журналист. След това става научен сътрудник в БАН в областта на социологията и хоноруван преподавател по история на социологията в СУ. Доктор ... Според него социологията е частна нефилософска наука, която изучава обществото като цялостна функционираща и развиваща се система, а когато предмет на социологически анализ е отделна ... социологията като наука е различен от другите социа...