Безплатна електронна библиотека

Принципът на суверенитета.Kонституционноправни и европейски измерения - Стоил Моллов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,87
ISBN: 9789547307506
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Стоил Моллов

Най-добрият Принципът на суверенитета.Kонституционноправни и европейски измерения pdf, който ще намерите тук

Описание:

Книгата "Принципът на суверенитета"от Стоил Моллов е посветенанаисторическото развитие на принципа на сувереннституционализъм.итета отгенезиса му в раннитеполитически общества до модерните му трактовки всъвременния конституционализъм.Развита е тезата, че суверенитетътпървоначално възниква като емпирично явление,ведно със своя носител ититуляр – суверена, след това той бива осмислен иобоснован научно инакрая става част от конституцията на съвременната държава.Тозимеханизъм на генезис и концептуализиране функционира и в условията насъвременен, еволюиращ и многостепенен конституционализъм, обусловен отсъздаването и развитието на Европейския съюз и неговото право. Времеватарамкана изложението е определена от понятието „съвремененконституционализъм” –акцентът е поставен върху концепции и събития,развили се след края на Вторатасветовна война. Така определеното„съвремие” е условно, тъй катоконституционализмът е невъзможен безминалото си, а настоящето му е продължениена процеси, започнали презпредходните епохи.Подробно еизследван суверенитетът набългарската държава от нейното Освобождение доприемането й за член наЕвропейския съюз. Отделено е внимание на обявяването нанезависимосттапрез 1908 г. и на вътрешните и международните последици на актаот22-ри септември. Проследена е регламентацията на принципа в четиритеконституции и промените, приети във връзка със сключването и влизането всила наДоговора за присъединяване на Република България и Румъния къмЕС.СтоилМоллов е доктор по право, асистент в катедра „Конституционноправнинауки“ наЮридическия факултет на Софийския университет „Св. КлиментОхридски“, адвокат вСофийската адвокатска колегия

...бързо се изчерпа, което насърчи подготовката на настоящото пето преработено и допълнено ... КНИЖАРНИЦА "НОВА ЗВЕЗДА" - Автор Стоил Моллов ... ... Принципът на суверенитета. kонституционноправни и европейски измерения Автор: Стоил ... Конституционноправни и европейски измерения Книгата е посветена на историческото ... В тази категория на онлайн Книжарница Сиела ще откриете голямо разнообразие от книги, ... Конституционно право | Издателска къща "СОФИ - Р" ... ... В тази категория на онлайн Книжарница Сиела ще откриете голямо разнообразие от книги, учебници и помагала по административно право и административен процес. Изданията в тази област на правната литература са ... В центъра на анализа е Регламент „Рим ІІ", който след 11 януари 2009 г. се прилага пряко във всички държави - членки на Европейския съюз, включително и в Република България, при непозволено ... Доколкото принципът на субсидиарност кореспондира с принципа на близост, значение за прилагането му има и чл. 10 от ДЕС. Същност на принципа. Търсене на: Принципи. във всички раздели само в настоящия само в настоящия ... ... КОНСПЕКТ за провеждане на кандидат-докторантски изпит по докторска програма „Социална работа, психологически изследвания и социална политика", катедра „Социални и правни науки" за учебната 2015/2016 год. Нашата мисия Да подпомагаме обучаващите се в постигане на мениджърска комп...