Безплатна електронна библиотека

Даване вместо изпълнение - Методи Марков

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,5
ISBN: 9789547307704
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Методи Марков

Тук ще намерите книгата Даване вместо изпълнение pdf

Описание:

Договорът за даване вместоизпълнение е средство за облекченопогасяване на задълженията и за осигуряванесъбирането на вземанията.Той може да се използва и като средство за финансовооздравяване напредприятия и банки в условията на икономическа криза, наред сразсрочване, отсрочване, опрощаване и редуциране на задълженията.Правнатауредба е лаконична, апубликуваните решения на съдилищата във връзка сдаването вместо изпълнение сатвърде малобройни. Въпреки ограниченоточисло на споровете (резултат отудовлетвореността и на двете страни отблагополучното приключване на технитеотношения), във връзка съссключването и изпълнението на договора се поставятредица въпроси, накоито доктрината не е далаотговор.В сборника "Даване вместо изпълнение" сеизяснява въпросътза същността на явлението като самостоятелен виддоговор, като се разглеждат вдискусионен план неговите характеристики.Правят се съпоставки с множествосходни правни фигури. Разглеждат сепредметът и обектът на договора, както иособеностите, свързани съсстраните. Обръща се внимание на възможните права изадължения настраните, както и последиците от тяхнотонеизпълнение.МетодиМарков е професор в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на „Искътпо чл.108 от ЗС“, „Ограничаване на конкуренцията“, „Ограничаване наконкуренцията отдържавата“, „Ипотеката“, на книгите от поредицатаModus studendi„Семейно инаследствено право“ и „Облигационно право“ идр., както и на многобройнипубликации в периодичния правен печат.

...с в двете му части / с бланково джиро върху стоковия запис и пълно джиро върху заложния / страните са постигнали съгласие за даване вместо ... Решение по Търговско дело 70/2017г. ... ... 5 5Определение по т. д. № 1333/13 г., ВКС, ТК, І-во отд. Определение по т. д. №1333/13 на ВКС, ТК, І-во отд. P. 1О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №850 София, 15.11.2013 год. ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, състав на ... задължението, ... ODIT.info - Дискусия - Даване вместо изпълнение ... . P. 1О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №850 София, 15.11.2013 год. ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, състав на ... задължението, т.е. изпълнение, различно от дължимото, може да се случи само с изричното съгласие на кредитора. В този случай е налице нов договор по смисъла на ЗЗД - даване вместо изпълнение. 2 Настоящият учебник цели да улесни студентите в самостоятелното изучаване същността на правото и направи своеобразно „въведение" в това изключително сложно, Договорът за даване вместо изпълнение е средство за облекчено погасяване на задълженията и за осигуряване събирането на вземанията. Той м Изготвяне на проекти на нотариални актове за сделки с имоти - продажба, дарение, замяна, даване вместо изпълнение, учредяване на право на строеж срещу задължение за построяване на сграда и ... Алтернативното обективно съединяване на искове в гражданския процес Въведение Алтернативното обективно съединяване на искове е форма на съединяване на искове в съдебния граждански процес, която заема междинно ... Страхотен избор на книги Даване вместо изпълнение на цена от 17.00 лв. ☛ Booktrading.bg За повече информация и въпроси ☎0882 907 212 При отхвърляне изцяло или частично на иска, предявен по реда на чл. 422 ГПК, поради доброволно погасяване на вземането чрез плащане, прихващане, даване вместо изпълнение или друг погасителен ... Възможно е съдружникът да получи и нещо друго, но това ще е последица на допълнително споразумение за даване вместо изпълнение между съдружника и дружеството....