Безплатна електронна библиотека

Даване вместо изпълнение - Методи Марков

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,42
ISBN: 9789547307704
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Методи Марков

Тук ще намерите книгата Даване вместо изпълнение pdf

Описание:

Договорът за даване вместоизпълнение е средство за облекченопогасяване на задълженията и за осигуряванесъбирането на вземанията.Той може да се използва и като средство за финансовооздравяване напредприятия и банки в условията на икономическа криза, наред сразсрочване, отсрочване, опрощаване и редуциране на задълженията.Правнатауредба е лаконична, апубликуваните решения на съдилищата във връзка сдаването вместо изпълнение сатвърде малобройни. Въпреки ограниченоточисло на споровете (резултат отудовлетвореността и на двете страни отблагополучното приключване на технитеотношения), във връзка съссключването и изпълнението на договора се поставятредица въпроси, накоито доктрината не е далаотговор.В сборника "Даване вместо изпълнение" сеизяснява въпросътза същността на явлението като самостоятелен виддоговор, като се разглеждат вдискусионен план неговите характеристики.Правят се съпоставки с множествосходни правни фигури. Разглеждат сепредметът и обектът на договора, както иособеностите, свързани съсстраните. Обръща се внимание на възможните права изадължения настраните, както и последиците от тяхнотонеизпълнение.МетодиМарков е професор в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на „Искътпо чл.108 от ЗС“, „Ограничаване на конкуренцията“, „Ограничаване наконкуренцията отдържавата“, „Ипотеката“, на книгите от поредицатаModus studendi„Семейно инаследствено право“ и „Облигационно право“ идр., както и на многобройнипубликации в периодичния правен печат.

...и дължимия резултат. Той трябва да изпълни това, което се дължи: всичко, което се дължи, и нищо повече от това, което се дължи (чл ... Решение по Търговско дело 70/2017г. ... . 79, ЗЗД). Договорът за даване вместо изпълнение е средство за облекчено погасяване на задълженията и за осигуряване събирането на вземанията. Той може да се използва и като средство за финансово оздравяване на предприятия и ... ДАВАНЕ ВМЕСТО ИЗПЪЛНЕНИЕ 1. Предметът на ... ODIT.info - Дискусия - Даване вместо изпълнение ... . Той може да се използва и като средство за финансово оздравяване на предприятия и ... ДАВАНЕ ВМЕСТО ИЗПЪЛНЕНИЕ 1. Предметът на изпълнението трябва да бъде идентичен с предмета на задължението, т.е. длъжни­кът дължи това, за което се е обвързал с кредитора — нито повече, нито ... Твърди се от ищеца, че договорът за цесия е даване вместо изпълнение и с него се плаща цена по сделка в кръга на обичайната дейност на търговеца по занятие. От представените писмени ... Здравейте :) Ако може малко помощ, защото не откривам нищо по конкретния казус. Имаме взет заем, който не можем да удоволетворим с пари, но пък имаме земя и сгради (на повече от 20 г.) и правим даване вместо изпълнение. например продажба на вземането, замяна с друго, дарение, даване вместо изпълнение и т.н. В договора могат да се предвидят и условия относно прехвърлян...