Безплатна електронна библиотека

Критичната социална психология - Дончо Градев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,82
ISBN: 978-954-321-989-6
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Дончо Градев

Най-добрият Критичната социална психология pdf, който ще намерите тук

Описание:

Новата книга "Критичната социална психология" на проф. Градев е посветена на едно реформаторско течение впсихологията. Проектът „Критична психология“ представлява радикаленопит за преосмисляне на традиционната психология, развиваща се вперспективата на сциентиското разбиране за наука. Доминиращатапсихология, такава каквато е, се преподава в университетите и се прилагана практическо ниво, нуждае се от значителни промени, за да достигне дореалните проблеми на хората. Такава е общата позиция на критичнитепсихолози, те са обединени от вярването, че психологията постоянно сеотдалечава от действителните проблеми на човека и трудно може даизобрети механизми за стимулиране на промени, даващи простор наемпатията и взаимната подкрепа между различните категории хора вобществото. Традиционната психология продължава да копира сциентискиямодел за наука, като приема, че закономерно наследява авторитета начастнонаучното познание. Критичните психолози отхвърлят позитивистката ипостпозитивистката ориентация на психологията, като посочват, чеследвайки тези парадигми, психолозите се отчуждават от изследванитесубекти и се лишават от адекватен достъп до техните проблеми ипреживявания. Критичната психология използва арсенала на качественитеизследвания, основани на конструктивистката парадигма, за да преобразистратегията на психологическите проучвания по посока на хуманистичноторазбиране за третирането на изследваните субекти като партньори наизследователя, а не като фрагмент на обективната реалност, катопредпоставя позитивистката онтология и епистемологията. Политиката,която следват критичните психолози, е свързана с общочовешкия принцип запълноценна социална реализация на индивида. Критичните психолози саубедени, че традиционната психология не допринася за областяването надемокрацията, а работи за своето самосъхранение и подкрепя властовотостатукво. Критичните психолози не се задоволяват само с търсене напътища за преобразяването на традицонната психология; те се стремят дазаемат разпознаваема гражданска позиция, подкрепяща жертвите напредразсъдъците и властовото неравенство. Може би високото самочувствиена критичните психолози идва от съзнанието им, че предизвикватсоциалните институции да извършват такива промени, които дават реаленсмисъл на понятията „социална справедливост“, „добър живот“ и „доброобщество“.

...гария. Поръчай "Критичната социална психология" от Дончо Градев на топ цена от онлайн книжарница dbooks ... Теми Социална психология - My Psychology ... .bg на ☎ 0700 10 399 СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ ЛЕКЦИЯ 1 Предмет и развитие на социалната психология * Предмет- Всеки човек всекидневно се занимава с въпроси свързани със социалната психология. Когато се опитваме да си обясним човешкото ... Критичната социална психология. Новата книга "Критичн ... Критичната социална психология | Ozone.bg ... . Когато се опитваме да си обясним човешкото ... Критичната социална психология. Новата книга "Критичната социална психология" на проф. Градев е посветена на едно реформаторско течение в психологията. Проектът „Критична психология" 1.Предмет- Социалната психология търси да обясни индивидуалното поведение и процесите на мислене, като ползва социалното обкръжение на индивида.СП се интересува от това как индивида действа в група, доколко приема ... Социална психология - проф. Крумов Човекът може да е обект на изследване на много науки. Всяка наука обаче си има запазен периметър на изследване. Тя изследва човека от свой ъгъл. Социална психология на маргинализирани общонсти, Медийна психология, Социална психология на виртуалното пространство, Психология на социалния пол: [email protected] +35929308246 Социална и юридическа психология Организационно поведение и консултиране на организацията Трудова и организационна психология (редовно и задочно обучение) Социална психология за начинаещи и напреднали. Изберете индивидуално или групово обучение близо до вас или онлайн. Критичната теория представлява и опит за ревизия на марксистката диалектика и на . революционното социално учение. Също така прави също опит за основна преработка ... Социална психология, ... Купете онлайн „Социална психология" Христоматията по социална психология е опит да бъдат представени на български език съвременните виждания на англоговорещите автори в проблемната област на социалната ... В СПИСАНИЕ КЛИНИЧНА И КОНСУЛТАТИВНА ПСИХОЛОГИЯ бр. 4 / 2011 ще откриете ценни съвети за вашето здраве. Вижте актуална цена и кратко резюме във framar.bg. Социална психология и лични взаимоотношения Социалният конструктивизъм, това, което е, основни идеи и автори фрустрация и депресия критичната способност на много хора . е...