Безплатна електронна библиотека

Съдебна практика по Закона за общинската собственост - Съставител: Венцислав Иванов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,41
ISBN: 978-954-893-349-0
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Съставител: Венцислав Иванов

Насладете се да четете Съдебна практика по Закона за общинската собственост Съставител: Венцислав Иванов epub книги безплатно

Описание:

Настоящият сборник включва около 300 решения, определения и тълкувателни решения по Закона за общинската собственост. За удобство при ползването са поместени подробно съдържание, списъкна използваните съкращения, както и указател на цитираните членове.

...на територията (ЗУТ) | Чл ... Закон За Собствеността - Lex.bg ... . 205. Въз основа на влезли в сила подробни устройствени планове недвижими имоти - собственост на юридически и физически лица, могат да бъдат отчуждавани по реда на Закона за ... Становище № 20-00-54 на НАП от 27.03.2020 г. по прилагане на ... ПРЕГЛЕД НА ЧАСТ ОТ СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА НА ВКС И ВАС ... ... .03.2020 г. по прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, във връзка със срокове по ДОПК и материалните данъчни закони По въпроса за допустимостта на съдебния контрол върху актовете на общинския съвет противоречивата съдебна практика до известна степен беше преодоляна с приемането на ТР №5 от 10.12.2008 г. по т ... Искането следва да съдържа и правното основание за неговото отправяне, а именно: за имоти държавна собственост това е чл.78, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл. 108 от Правилника за ... Настоящият сборник включва около 300 решения, определения и тълкувателни решения по Закона за общинската собственост. За удобство при ползв Сигнал относно противоречива съдебна практика по въпроса за легитимацията на цесионера в исковото производство по чл. 422, респ. чл. 415, ал. 1 ГПК, депозиран в деловодството на Върховния ... (5) Принудително отчуждаване на собственост за държавни и общински нужди може да става само въз основа на закон, при условие, че тези нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин и след ... Сигнал относно противоречива съдебна практика по въпроса за легитимацията на цесионера в исковото производство по чл. 422, респ. чл. 415, ал. 1 ГПК, депозиран в деловодството на Върховния ... ДВ, бр. 60 / 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.), са изменени Закона за политическите партии (ЗПП) и Закона за общинската собственост (ЗОС), в съответните части, регламентиращи предоставянето в полза на ... Съгласно чл. 5, ал. 3 от Закона за общинската собственост/ЗОС/, актът за общинска собственост няма правопораждащо действие, поради което собствеността на общината върху имотите, предмет на ... По втория въпрос има задължителна практика по чл. 290 ГПК, отразена в решение № 30 от 15.07.13 г. по гр. д. № 24/12 г. на ВКС, i ГО, решение № 130 от 15.07.13 г. по гр. д. № 24/12 г. на ВКС, i ГО, решение № 783 от 8.04.11 г ... Друг иск за защита правото на собственост е негаторния иск. Той е уреден в чл. 109 ЗС. По силата на закона собственикът може да иска прекратяване на всяко неоснователно действие, което му ... Чисти "противоречива съдебна прак...