Безплатна електронна библиотека

Атлас на самопомощта. Енергийни практики за възстановяване на организма - Николай Шерстенников

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,95
ISBN: 978-954-9886-73-3
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Николай Шерстенников

Тук ще намерите книгата Атлас на самопомощта. Енергийни практики за възстановяване на организма pdf

Описание:

Човешкият организъм е уникална система. Той може да се противопоставина всякакви заболявания. Продължителността на работа на органите и насистемите на тялото наистина е фантастична. Черният дроб може дафункционира нормално повече от 500 години. Аналогични са възможностите ина другите вътрешни органи. Но за 50–60 години човек се докарва досъстояние, в което лекарствата стават жизненонеобходими.Но и при най-тежките заболявания организмът все пак има шансза възстановяване. Само трябва да му се помогне. А за това е много важночовек да се научи да се вслушва в сигналите на вътрешните органи, даразбира езика на своето тяло, да помага на организма да се бори сболестите. В книгата са предложени нетрадиционни начини за оказване набърза самопомощ.Опитът на хиляди хора, овладели тази практика, показва, чеболните получават възможност да възвърнат здравето си, а здравите – дапредотвратят заболяванията и да забавят стареенето. Системните ипоследователни действия ще помогнат на човек да върне загубената бодрости радостта от живота, ще активизират вътрешните резерви и той ще сезареди отново с енергия и ще се научи да помага и на другите.

...о екологичните цели за района ... store.bg - Атлас на самопомощта - Николай Шерстенников - книга ... . Резюме Трябва да се направи оценка на загубата на местообитания и видове, като се МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОБЩ ЕНЕРГИЕН БАЛАНС. И БАЛАНСИ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ. Общият енергиен баланс е съставен съгласно актуализираната методология на Евростат, определена с ... МЕРКИ ЗА ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ ... 《Атлас на самопомощта. Енергийни практики за ... ... ... МЕРКИ ЗА ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ И ВОДА Програмата за обновяване на шест сгради със 110 жи-лища, построени през 1984 г. в Гренобъл, Франция, цели да покаже възможностите за използване на възобновя- са двата главни индикатора за оценка на ефективността на използване на енергията на макрониво. Изменението на тези два индикатора през периода 2000 - 2012 г. е показано на фиг.1 - 3. 3 iuses — ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИТЕ 1. Въведение Цел на обучението: В тази глава ще научите: • Какво е сграда • Видове сгради 1.1 Понятие за сграда Сградите са конструкции, направени от човек с цел за съхранение на ... За да се изпълни поставената цел за постигане на високи енергийни характеристики на панелната жилищна сграда, на външните стени е сложена топлоизолация с дебелина 16 ст. Прозорците трябва да 10 0 Г 0 0 0 0 T=0,75 П u u T=0,75 П/2+0,25 n.Л + n.Л 2% П С T б Фиг.1.2.3 Строителен габарит на път в тунел в права и в крива с R ≥ 1000 m Сравнение на скалите за твърдост таблица 8 109 Насоки за определяне вида на основният метал таблица 9 110 ... ремонт и възстановяване, както и част от техните приложения. • Отправено предложение за създаване на работна група към ПК по бюджет и финанси за оценка на прилагането и ефективността на ЗДДС и ДОПК (чл. 24, ал. 1 и чл. 26, ал. 2 от Правилника за Стр. 3 от 21 Въведение Съгласно информация от Справочника на Европейския съюз (ЕС) за 2017 г.1, горите на държавите членки на ЕС се разпростират върху 161 милиона хектара (4 % от горските площи като жертви или като извършители на деяние, причинило вреда, както и за прилагане на успешни практики на младежко възстановително правосъдие в ЕС. 6 законовите ограничения, и отговаряха на въпроси от страна на рибарите. От друга страна, те научиха за проблемите на рибарите, техния живот и труд, 3. прилагането на земеделски практики, водещи до засоляване, вкисляване и замърсяване на почвите с вредни вещества; 4. прилагането на технологии за обработка на почвите, които водят до ерозия, Учените се надяват, че съставянето на атлас, достъпен за глобалната научна общност, ще промени коренно изследванията върху развитието на човека и болести като астма, Алцхаймер и рак. Възможност за провеждане на лична процедура по метода кранио-сакрална терапия може да получите и от Цвета Вацкова: "Докато асистирах и превеждах на процедурите и 17 проведени курса от Наталия в мен се пробуди дремещия ......