Безплатна електронна библиотека

Обща социология -Социологическо наследство, том 4 - Христо Тодоров-Бемберски

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,73
ISBN: 9789543211715
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Христо Тодоров-Бемберски

Христо Тодоров-Бемберски книги Обща социология -Социологическо наследство, том 4 epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Христо Ю. Тодоров (1881–1954) е брат на Петко Ю. Тодоров и Мина Тодорова. Завършва висшето си образование в Тулуза (Франция), Берлин, Лайпциг; има докторат в Ерланген (Германия).Настоящата книга е главният социологически труд на Христо Тодоров, преподавал социология в Юридическия факултет и катедрата по Стопанска история със социология на СУ „Св. Климент Охридски“.Името на Тодоров, както и на други социолози, с изключение на Иван Хаджийски, е покрито със забрава по времето на комунистическия режим в България. Съвременните поколения социолози не познават социологическите трудове на Тодоров. Настоящото съчинение възкресява делото на университетския социолог, демократ и хуманист. Наистина, съвременната социология е отишла напред в течение на повече от половинвековното си развитие. Но все пак съчинението на Тодоров остава едно чудесно въведение в социологията, в това число с предизвикателствата, които отправя към днешните си читатели.Трудът е достояние на националната ни социологическа традиция и представлява интерес както за студенти и професионални социолози, така и за широк кръг интелектуалци.Георги Фотев

...удиторна заетост 4 ОБЩО ЕКСТ 8 № Формиране на оценката по дисциплината % от оценката Workshops ... store.bg - Обща теория на правото Тенчо Колев ... ... Социология и науки за човека ... Средновековна обща история; История на Византия ... Том 1. История, В. Търново 2011, с. 287-334. • The Role of the West Black Sea Ports in Navigation and Commerce, 13th - 15th Centuries. - In: Proceedings of the 22nd ... "История на балканските народи" е пръв опит на български учен за синте ... store.bg - Марко Цепенков. Фолклорно наследство - Том 2 ... ... . - In: Proceedings of the 22nd ... "История на балканските народи" е пръв опит на български учен за синтез на балканска история. Съдържанието изобилства със съпоставки и паралели за събития, социални-икономически и държавно-политически системи и ... 1. Методологически и историографски проблеми на историческата наука. Том 4 - 600 тираж! - НОВА! 5 2. Прикладная социология - ПРОДАДЕНА 3. Португальский язык. Начальный курс - Н. Я. Воинова - НОВА! 5 4. Културна антропология: Слово, обред, обичай - том 2 14.00 лв. 9.80 лв. Изданието продължава разсъжденията, предложени в първия том, като основният фокус е поставен върху словесността и ... Балканските идентичности в българската култура. Том 4. . София: „Кралица Маб" ... Културното наследство срещу демокрация и пазара. София: „Софийски новини" ООД ... Обща социология. София ... ----- www.eufunds.bg ----- Проект BG05M2OPP001-2.09-0013, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 5. Апокрифи. История и социология на апокрифния текст. Преводни, компилативни и оригинални български апокрифи. 2 6. Кирило-Методиева проблематика. Св. Кирил и св. Методий - живот и дейност. Лирика, драми, поеми "Преводът на поезия е сложно, високоотговорно, изискващо и талант, и ерудиция изкуство, което изпълнява важни функции в живота на всяка нация. Той едновременно е и просветителство, и средство за ... културно наследство на Мото-пфое 2009-2010 Член на екипа на проект „Културна карта на София", катедра „Културология, към ФНИ на СУ 2007-2008 Член на екипа на проект „Ромите в София: от изолация ...