Безплатна електронна библиотека

Обща социология -Социологическо наследство, том 4 - Христо Тодоров-Бемберски

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,61
ISBN: 9789543211715
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Христо Тодоров-Бемберски

Христо Тодоров-Бемберски книги Обща социология -Социологическо наследство, том 4 epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Христо Ю. Тодоров (1881–1954) е брат на Петко Ю. Тодоров и Мина Тодорова. Завършва висшето си образование в Тулуза (Франция), Берлин, Лайпциг; има докторат в Ерланген (Германия).Настоящата книга е главният социологически труд на Христо Тодоров, преподавал социология в Юридическия факултет и катедрата по Стопанска история със социология на СУ „Св. Климент Охридски“.Името на Тодоров, както и на други социолози, с изключение на Иван Хаджийски, е покрито със забрава по времето на комунистическия режим в България. Съвременните поколения социолози не познават социологическите трудове на Тодоров. Настоящото съчинение възкресява делото на университетския социолог, демократ и хуманист. Наистина, съвременната социология е отишла напред в течение на повече от половинвековното си развитие. Но все пак съчинението на Тодоров остава едно чудесно въведение в социологията, в това число с предизвикателствата, които отправя към днешните си читатели.Трудът е достояние на националната ни социологическа традиция и представлява интерес както за студенти и професионални социолози, така и за широк кръг интелектуалци.Георги Фотев

... пазара. София: „Софийски новини" ООД ... store.bg - Обща теория на правото Тенчо Колев ... ... Обща социология. София ... ----- www.eufunds.bg ----- Проект BG05M2OPP001-2.09-0013, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 5. Апокрифи. История и социология на а ... store.bg - Марко Цепенков. Фолклорно наследство - Том 2 ... ... . 5. Апокрифи. История и социология на апокрифния текст. Преводни, компилативни и оригинални български апокрифи. 2 6. Кирило-Методиева проблематика. Св. Кирил и св. Методий - живот и дейност. Лирика, драми, поеми "Преводът на поезия е сложно, високоотговорно, изискващо и талант, и ерудиция изкуство, което изпълнява важни функции в живота на всяка нация. Той едновременно е и просветителство, и средство за ... културно наследство на Мото-пфое 2009-2010 Член на екипа на проект „Културна карта на София", катедра „Културология, към ФНИ на СУ 2007-2008 Член на екипа на проект „Ромите в София: от изолация към Цитатите за статии в списания следват същата обща форма като книгите и имат същите части: (1) име на автора: фамилия, следвана от инициали; (2) година на публикуване в скоби; (3) пълно заглавие на ... Аграрно развитие и урбанизация на средновековна Европа. Формиране на средновековното селячество в Западна Европа. Категории зависимо население... Поредицата Библиотека „Тезаурус" на издателство „Изток-Запад" представя втория том от мащабния труд на френския писател и философ Волтер - „Векът на Луи xiv". Социология (Трансформации в труда) 1: 145. 3.1. Социология, антропология и науки за културата: Социология (Социология на социалните неравенства) 1: 146. 3.1. Социология, антропология и науки за ... Постъпила нова литература. ПОСТЪПИЛА НОВА ЛИТЕРАТУРА - 2018 г. Авторски колектив, Изследване ... Годишник на Педагогически факултет - ТрУ, том 11, Стара Загора, 2011 В единадесетото си издание Годишникът на ПФ продължава да представя актуални изследователски позиции, визиращи значими за теорията и практиката ... ОБЩА ЗАЕТОСТ 150 ... чието наследство остава важен материал за византийската епоха. Това са кападокийските отци, двете школи ... 2 Социология на епохата на Късната античност 1 нормативни актове. закони: кодекси: правилници: конституция: организации и лица Специална поредица най-доброто от високата българска класика. Йордан Йовков оставя не голямо, но силно и запомнящо се драматургично наследство. Двете му драми "Албена" и "Боряна" са до болка правдиви и силни като ... А 4 7. Владимиров, Ж. (Ред.). 2004. Политики за стимулиране развитието на селското стопанство, ХВП и селските райони в България. Национален работен семинар, 4 юни, 2004. СУ Хуманитарни науки, професионално направление 2.2 История и Археология, научна специалност „Нова и най-нова обща история" с единствен участник гл. ас. д-р Симеон Койчев Кацаров - 2 декември 2013 г. Резултати от търсене за - БАН. Включване на навигация. За УНСС. Нашият Университет...